09.06.2013 Baltimerest Tatra mägedeni

Ahtme Kool osales projektis „Baltimerest Tatra mägedeni – traditsioonide jõud ning looduse ilu“, mis oli läbi viidud Zakopane linnas Poolas ajavahemikul 2.06 – 09.06.2013.a.

Projekti käigus tutvusid meie õpilased Tatra mägede iluga, käisid matkadel, osalesid ökoloogia aktsioonis „Teeme loodus korda!“, külastasid Tatra muuseumi jt.
Eriti huvitavaks osutus meie jaoks meistri-klass, mis oli seotud maaliga klaasil. Lapsed said proovida ennast poola rahvatantsudes ning kuulata gorali rahvamuusikat, mis ühines kõiki osalejaid.
Saadud kogemused andsid võimaluse meie lastele adapteeruda uutes elutingimustes, tutvuda Poola ja uute inimestega. Samas kaasas antud projekt meie lapsi keskkonnakaitse tegevustesse ja sellega seotud probleemidesse.
Kõik üritused soodustasid õpilaste loovuse avanemist ja arenemist.
Suur tänu projekti korraldajatele!
Irina Kuzmenkova, Irina Boltova
Ahtme Kooli pedagoogid

Klikke: 2474