Projektid

Kui sa saad midagi kujutada,
siis saad sa selle ka saavutada.
See, kes on sündinud unistama,
on võimeline ka lendama.
(Tundmatu autor)

Osalemine projektides soodustab kooli unistuste täitmist, uute õppemeetodite rakendamist ning uute ideede ja kogemuse omandamist töö parendamise eesmärgil.

Oleme väga õnnelikud, et tänu EL-i ja Eesti fondide toetusele saime rakendada õuesõppe meetodit, korraldada õppeekskursioone, leida suurepärased partnerid Suurbritanniast, Hispaaniast, Türgist, Venemaalt, Armeeniast, Gruusiast, Soomest, Poolast ja loomulikult ka Eestist. Me ostsime uue arvutitarkvara logopeedi töö ja toimetuleku õppekava tegevuste jaoks. Õpetajad tõstavad oma kvalifikatsiooni välismaal. Me väärtustame seda toetust väga!

Meie kool on avatud uutele võimalustele ja koostööle!

Lisainfo:

Jelena Lohmatova
Projektijuht
+372 35 65 176
+372 51 20 998

Klikke: 6689