Уважаемые родители!

С начала учебного года в школе принимались и принимаются меры предосторожности: измерение температуры, использование средств гигиены и защиты, соблюдение дистанции и т.д..

К сожалению, в школе подтвержден случай заражения COVID-19.
После выявления - класс выведен на дистанционное обучение.
Мы наблюдаем 2 недели с 21.09 - 04.10.2020 за состоянием здоровья. В течение этого времени просим вас следить за своим здоровьем и самочувствием детей.

В случае необходимости передачи информации для вас контактным лицом является классный руководитель.
Телефон директора - 33 66 077

Департаментом здоровья разработано руководство, отправляем для ознакомления.

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/17.09.2020_-_juhis_covid-19_haige_lahikontaktsele_rus.pdf

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/17.09.2020_-_juhis_covid-19_haige_lahikontaktsele_est.pdf 

Meie kool

Ahtme Kool on riiklik õppeasutus intellektipuudega õpilastele. Selleks, et lapsi aidata, töötavad koolis eesti- ja venekeelse õppekeelega klassid. Õppetöö toimub “Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava” alusel koostatud kooli õppekava järgi. Koolis viiakse läbi lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõpet.

Vajadusel koduõpe.

Kooli lõpetades saab laps põhikooli lõputunnistuse, kus on märge omandatud õppekava kohta.

Ahtme Koolil on õpilaskodu lastele, kus lapsel on võimalik elada esmaspäevast reedeni kogu õppeaasta jooksul. Koolivaheajadel ja nädalavahetustel on õpilaskodu suletud.

Ahtme Koolis on õpilastele avatud pikapäevarühmad, töötavad huviringid.

Kõikidele Ahtme Kooli õpilastele on lõunasöök tasuta, vajadusel korraldatakse ka tasuta hommikusöök ja oode.

Õpilaskodus pakutakse 4 korda päevas tasuta toitu.

Sõidukulud hüvitatakse.

Kooli võetakse vastu nõustamiskomisjoni otsuse põhjal lapsevanema avalduse alusel.

 

Meie kodulehekülg on: www.ahtmekool.ee 

Täiendavat infot saab tel. 33 66071   

Ahtme Kool asub aadressil Õpetajate 3, Kohtla-Järve,31021.