Tunniplaan

  2017/2018 õppeaasta tunniplaan  
  Lisa 1 KK nr 1-2/3 01.09.2017.a  
     
   9 klass  kab. 237  L. Bobyleva  
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede  
1 Vene keel Kunst Loodusõpetus Matemaatika Loodusõpetus 1
2 Matemaatika Matemaatika Vene keel Loodusõpetus Vene keel 2
3 Vene keel Tööõpetus (puidutöö) Tööõpetus (puidutöö) Muusika Matemaatika 3
4 Loodusõpetus Tööõpetus (puidutöö) Tööõpetus (puidutöö) Tööõpetus (kodundus) Inimeseõpetus 4
5 Tööõpetus (kodundus) Vene keel Eesti keel Vene keel   5
6 Ajalugu Eesti keel Matemaatika Tööõpetus (käsitöö)   6
         
   6-8 klass  kab.238  N. Speževa  
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede  
1 Inimeseõpetus Loodusõpetus Matemaatika Matemaatika Matemaatika 1
2 Matemaatika Ajalugu Loodusõpetus Eesti keel Loodusõpetus 2
3 Muusika Vene keel Vene keel Loodusõpetus Vene keel 3
4 Vene keel Matemaatika Inimeseõpetus Vene keel Eesti keel 4
5 Vene keel Tööõpetus (käsitöö) Tööõpetus (käsitöö) Kunst Tööõpetus (käsitöö) 5
6   Tööõpetus (käsitöö) Tööõpetus (käsitöö) Ajalugu   6
         
   4-5 klass  kab. 236  T. Nazarenko  
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede  
1 Matemaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika Vene keel 1
2 Vene keel Eesti keel Eesti keel Inimeseõpetus Vene keel 2
3 Loodusõpetus Vene keel Keh.kasvatus Vene keel Matemaatika 3
4 Keh.kasvatus Vene keel Vene keel Vene keel Inimeseõpetus 4
5 Muusika Kunst Tööõpetus Tööõpetus Loodusõpetus 5
         
   1-3 klass  kab. 221  V. Zimnitskaja  
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede  
1 Matemaatika Matemaatika Muusika Matemaatika Matemaatika 1
2 Vene keel Vene keel Matemaatika Vene keel Eesti keel 2
3 Vene keel Vene keel Vene keel Keh.kasvatus Vene keel 3
4 Loodusõpetus Inimeseõpetus Vene keel Tööõpetus Tööõpetus 4
5 Eesti keel   Keh.kasvatus Loodusõpetus Kunst 5
         
   TL-ee klass  kab. 220  I. Lang  
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede  
1 Tööõpetus (käsitöö) Matemaatika Matemaatika Eesti keel  Eesti keel  1
2 Matemaatika Kunst Tööõpetus (kodundus) Muusika Muusika 2
3 Eesti keel  Eesti keel  Eesti keel  Matemaatika Matemaatika 3
4 Loodusõpetus Loodusõpetus Loodusõpetus Loodusõpetus Tööõpetus (käsitöö) 4
5 Ajalugu Tööõpetus (puidutöö) Tööõpetus (puidutöö) Vene keel Vene keel 5
6   Tööõpetus (puidutöö) Tööõpetus (puidutöö) Inimeseõpetus   6
         
   T 1 klass  kab. 204  L. Žugunova  
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede  
1 Muusika Vene keel Vene keel Elu-ja toimetulekuõpe Muusika, 108 1
2 Vene keel Matemaatika Elu-ja toimetulekuõpe Matemaatika Rütmika 2
3 Elu-ja toimetulekuõpe Elu-ja toimetulekuõpe Kunst ja käel.tegevus Kunst ja käel.tegevus Vene keel 3
4 Kunst ja käel.tegevus Kunst ja käel.tegevus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Kunst ja käel.tegevus 4
         
   T 2 klass  kab. 224  J. Pavlenko  
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede  
1 Matemaatika Vene keel Vene keel Matemaatika Vene keel 1
2 Vene keel Kunst ja käel.tegevus Kunst ja käel.tegevus Vene keel Elu-ja toimetulekuõpe 2
3 Keh.kasvatus Muusika, 108 Matemaatika Kunst ja käel.tegevus Kunst ja käel.tegevus 3
4 Elu-ja toimetulekuõpe Elu-ja toimetulekuõpe Elu-ja toimetulekuõpe Elu-ja toimetulekuõpe Muusika, 108 4
5 Kunst ja käel.tegevus Rütmika       5
         
   T 3-4 klass  kab. 232  J. Pospelova  
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede  
1 Matemaatika Vene keel Matemaatika Muusika, 108 Matemaatika 1
2 Vene keel Vene keel Vene keel Matemaatika Vene keel 2
3 Kunst ja käel.tegevus Elu-ja toimetulekuõpe Kunst ja käel.tegevus Vene keel Elu-ja toimetulekuõpe 3
4 Elu-ja toimetulekuõpe Keh.kasvatus Muusika, 108 Elu-ja toimetulekuõpe Kunst ja käel.tegevus 4
5 Rütmika Kunst ja käel.tegevus Elu-ja toimetulekuõpe Kunst ja käel.tegevus   5
         
   T 6 klass  kab. 231  K. Sarri  
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede  
1 Elu-ja toimetulekuõpe Matemaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika 1
2 Kunst ja käel.tegevus Elu-ja toimetulekuõpe Elu-ja toimetulekuõpe Elu-ja toimetulekuõpe Elu-ja toimetulekuõpe 2
3 Matemaatika Vene keel Vene keel Vene keel Tööõpe 3
4 Muusika, 108 Muusika, 108 Elu-ja toimetulekuõpe Elu-ja toimetulekuõpe Vene keel 4
5 Vene keel Keh.kasvatus Vene keel Tööõpe Kunst ja käel.tegevus 5
6 Tööõpe Tööõpe Tööõpe Keh.kasvatus   6
         
   T 7-9 klass  kab. 231  A. Yanson  
  Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede  
1 Tööõpe Tööõpetus (puidutöö) Tööõpetus (puidutöö) Vene keel Kunst ja käel.tegevus 1
2 Vene keel Tööõpetus (puidutöö) Tööõpetus (puidutöö) Matemaatika Matemaatika 2
3 Matemaatika Valikaine Elu-ja toimetulekuõpe Tööõpe  Vene keel 3
4 Kunst ja käel.tegevus Elu-ja toimetulekuõpe Matemaatika Vene keel Valikaine 4
5 Keh.kasvatus Muusika, 108 Tööõpe  Elu-ja toimetulekuõpe Elu-ja toimetulekuõpe 5
6 Elu-ja toimetulekuõpe Vene keel Vene keel Elu-ja toimetulekuõpe   6
Klikke: 8581