06.06.2013 Rahvusvahelise Comenius-projekti lõppseminar

Ahtme Kool viis 4.-6. juunini rahvusvahelise Comeniuse projekti raames läbi „Erivajadustega õpilaste õuesõppe“ viimast rahvusvahelist kohtumist.

Projekti eesmärgiks oli õuesõppe meetodi uurimine erivajadustega õpilaste õpetamiseks rahvusvahelises meeskonnas, protsessi võrdlemine Eestis, Suurbritannias, Türgis ja Hispaanias. Viimase kohtumise käigus toimus probleemide analüüs ja tuleviku plaanide arutlus.


Seminari aja vältel toimusid viimased esitlused ja arutelud, mille käigus kohtusid partnerid veel kord õpetajatega ning osalesid neile ettevalmistatud õuesõppe tegevustes.
Projekti koordinaator oli Ahtme Kool. Projekti partnerkoolid on Springfield School DCFS (Suurbritannia), Tarsus Mehmet Akif Ersoy Ölkööretim Okulu (Türgi) ja CEIP SAN AGUSTIN (Hispaania).
Projekt kestis 2011. aasta septembrist 2013. aasta juunini. Euroopa Liidu poolt rahastatavat Comenius-programmi korraldas Eestis Sihtasutus Archimedes.
www.facebook.com

Klikke: 2869