Ahtme Kooli külastasid politseinikud.

DSC 4183

Ahtme Kooli külastasid politseinikud, kes jutustasid õpilastele käitumisest koolis, väljaspool koolist, ühistranspordis ja kodus, samuti inimeste omavahelistest suhetest. 1.klassi õpilased said politseinikute käest kingituseks helkurid ja liiklusaabitsad. Vestluse käigus said kuulajad küsimusi esitada ja elukogemusi jagada.

Loe edasi: Ahtme Kooli külastasid politseinikud.

Ahtme Kooli juubelipidu

ak55

Septembrikuus 2019 pidas Ahtme Kool oma 55. juubelipäeva. Juubeli puhul oli korraldatud kaks üritust - üks lastele ja teine kogu kooliperele ning kooli sõpradele ja partneritele.
Piduliku juubelipäeva veedeti Toila Spa Hotelli ruumides. Peo ametlikus osas osaleti Sloveenia partneri kunstiteemalises meistriklassis ning mitteformaalse õppimise tegevustes.
Esitleti uut juubeli lehte, mille ka kõik kohalolijad endale said. Õpetajad on samuti teinud väikese kingituse koolile - laulu.
Piduliku lõuna ajal peeti ka kõnesid ja austati õpetajaid.
Suur tänu kõigile kohalolnutele, abilistele ja kaasamõtlejatele. Olge terved ja kohtumiseni!

Loe edasi: Ahtme Kooli juubelipidu