“I WORK” finišijoonel

16

Ajavahemikul 17. - 22.10.2019 oli korraldatud lõplik aruande välisreis I WORK projekti raames, mille käigus oligi arutletud ning koostatud aruanne, püstitatud eesmärgid edaspidiseks ning välja töötatud uued mõtted ja ideed tulevase projekti koostamiseks.

Loe edasi: “I WORK” finišijoonel

Mets kui kooslus

3metsa

16.oktoobril 2019 osalesid Ahtme Kooli õpilased Kauksi looduskeskuse „Mets kui kooslus“ õppeprogrammis.
Programmi käigus tutvusime metsas elavate organismidega sh. puude, taimede ja loomadega. Uurisime mändi ja tema seotust teiste organismidega, metsakooslust iseloomustavaid toiduahelaid ja toiduvõrgustikke. Saime teada, milline on inimese mõju looduskeskkonnale ja kuidas muutused keskkonnas võivad põhjustada elustiku muutusi.

Loe edasi: Mets kui kooslus