21.04.2013 Lähetus Hispaaniasse

31. märtsist 6. aprillini 2013 osales algklasside õpetaja Larissa Žugunova Comeniuse programmi raames Hispaanias Madridis toimunud koolitusel „Laste õpetamine ja õppimine interaktiivsete mängude ja innovatsiooniliste arvutitehnoloogiate abil“.


Larissa:
Koolituse üheks eesmärgiks oli tekitada õpetajas vajadus aktiivsete õppemeetodite kasutamiseks, s.t mänguliste võtete ja IT-tehnoloogiate lisamiseks oma tundidesse.

Interaktiivsed õppetehnoloogiad on selline õppeprotsessi korraldamine, mis teostatakse pidevas ja aktiivses koostöös kõigi õpilastega. Igaüks teeb oma individuaalset erilist panust, vahetatakse teadmisi, ideesid ja tegevusviise, kusjuures kõik see toimub sõbralikus ja vastastikku toetavas atmosfääris.
Sellises atmosfääris toimetasid ka kõik koolituse osalejad, proovides erinevaid nägusid ja rolle: eile olid sa ajakirjanik, täna oled talunik või kuningas ja homme tavaline kaktus. Koolitusel toimus töö paarides ja gruppides, üheskoos koostati uurimisprojekte ja loovtöid.

Kahjuks ei käsitletud programmi teist osa – töö IT-tehnoloogiatega. Alternatiivina pakuti mõned viited teabeallikatele, mis on abiks õpetajale tundide ettevalmistamisel.

Pilte näeb siin: http://www.flickr.com/photos/

Comeniuse programm: http://www2.archimedes.ee/hkk/index.php?leht=35

Klikke: 3855