07.05.2013 Õpetaja täiendkoolitus Hispaanias

31.03 - 06.04.13 olen osalenud projektis “Õpetamine ja õppimine IKT ning interaktiivmängude kaudu“ Comeniuse programmi järgi, mis oli läbi viidud Madriidis.

Kursuse ülesandeks oli õpetaja toetamine aktiivõppe meetodite kasutamisel, st mänguliste hetkete ning IKT rakendamine õppeprotsessi.
Interaktiivõpe toimub ainult kõiki õpilaste pideva ning aktiivse koostöö tingimustes. Igaüks annab oma individuaalse panuse. Toimub teadmiste, ideede ning tegevusviiside vahetamine. Kogu õppetöö tegevus on heatahtlikkuse ning vastastikuse kaasabi õhkkonnas.

Just sellises õhkkonnas olid kõik kursusel osalejad, kes said proovida ennast erinevates rollides: eile olid ajakirjanikuks, täna – talumeheks või kuningaks, homme aga potililleks.

Kursuse jooksul oli organiseeritud nii paaris- kui ka rühmatööd. Üheskoos olid koostatud uurimisprojektid ning loovtööd.

Kahjuks ei olnud käsitletud kursusel programmi teine osa – töö IKT-ga. Alternatiivina pakuti mõned informatiivallikate lingid, mis võiksid aidata õpetajaid tundideks ettevalmistamisel.

Larissa Žugunova
Klassiõpetaja

Klikke: 3533