AHTME KOOLI 2022.-23.õppeaasta ÜLDTÖÖPLAAN

Võetud vastu õppenõukogu koosolekul 31.08.2022.

PRIORITEEDID:

 1. Kooli arengukavale vastavalt sisehindamise aruande koostamine ning selle alusel järgmise arengukava loomine.

PEAMISED EESMÄRGID:

 1. Õppeprotsessi korralik korraldamine erinevates variantides arvestades erinevate õpilaste vajadused;
 2. Õppe- ja kasvatustöö juhtimine kooli õppekava(de)-, arengukava- ja seadusandlusele vastavalt; Innovaatiliste ja kaasaegsete meetodite (õuesõpe, eelkutseõppe, PCP-konsulteerimine) kasutamine koolis erivajadustega õpilastele;
 3. Õpilaste arengu toetamine ning andmete õigsus Eesti Hariduse Infosüsteemis analüüsimine ja vajadusel parendamine.

September

TEGEVUS

VASTUTAJA

TULEMUS

Septembri jooksul

Kasvatajate ja klassijuhatajate poolaasta tegevuskavade ettevalmistamine

Õppealajuhataja

Õpilaskodu kasvatajad ja klassijuhatajad töötavad kinnitatud tegevuskavade alusel

Septembri jooksul

Stuudiumi programmis päevikute loomine

Õpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

01.09., 14.00

Ahtme Kooli töötajatele instruktaaž uueks õppeaastaks

Uued töötajad

Inimesed on valmistatud ette iseseisvaks tööks

05.09.

EHISes õpilaste andmete täpsustamine, õpetajate andmete kontrollimine ja sisestamine

Õppealajuhataja, sekretär

EHISe andmed on kontrollitud ja täpsustatud

09.09., 10.00

Kooli sünnipäeva pidu õpilastele

Klassiõpetajad

Õppeaasta algab kooli sünnipäevast

12.-16.09.

Rahvusvahelise projekti teostamise käigus väljasõit kooli õpetajatele

Projektijuht

Projekt on teostatud korralikult

21.09.

Ahtme Kooli õpetajate korraline koosolek (päevikud ja teised dokumendid)

Õppealajuhataja

Õppeprotsessi dokumendid on täidetud seadusandlusele vastavalt

22.09., 13.00

Õpilaste arengu toetamine erinevates keskkondades, hindamine (ümarlaud), kab.023

Eripedagoog

Õpilaste arengu toetamise teema on õpetajatele läbivteema õppeaasta jooksul

Oktoober

     

Kuu jooksul

2022.aastainventuuri ettevalmistamine

Komisjonide liikmed, materiaalselt vastutavad isikud

Aastainventuur on läbiviidud seadusandlusele vastavalt

06.10., 10.00

„Eesti ja vene rahvamängud“ õppeprogrammis osalemine L6.-9.klasside õpilastele Narva Linnuses

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

06.10.,13.00

HEV-koolide direktorite korralisel koosolekul osalemine

Direktor

 

12.10., 10.00

Alutaguse rahvuspargi külastuskeskuses (Kotka matkarada) õppeprogrammis „Soo – laugastiku riik“ osalemine T8., TEE ja L3.-5.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

12.10., 14.15

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Individuaalse õppekava koostamise algatamine ning rakendamine;
 2. Tulekahjuõppusele ettevalmistus.

Direktor

Individuaalsed õppekavad on rakendatud kooli tegevuses.

12.10., 15.00

Vanemate üldkoosolek:

 1. Kooli medõe info;
 2. Õppeaasta tegevuste planeerimine

Direktor

Vanemate üldkoosolek on läbiviidud seadusele vastavalt

19.10., 13.30

Õpilaste arengu toetamine erinevates keskkondades, hindamine (ümarlaud)

Eripedagoog

 

20.10., 10.00

„Keskaeg“ õppeprogrammis osalemine L6.-9.klasside õpilastele Narva Linnuses

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

24.10., 10.00

Tulekahjuõppus Ahtme Kooli töötajatele

Direktor

Töötajad on õpetatud tulekahju juhtumites käituda korralikult

24.10.

Õpilaste puudumistest andmed I.õppeperioodi kohta

Õpetajad, õppealajuhataja

Andmed analüüsitakse õppetöö korraldamiseks

24.-26.10.

Päevikute ja teiste dokumentide kontroll

Õppealajuhataja õpetajad

Kooli dokumentatsioon on vormistatud korralikult

27.-28.10.

Räpina Aianduskooli ja Valgamaa Hariduskeskuse külastamine kooli õpetajatele

Projektikorraldaja

Kooli projektides tegevused toimuvad korralikult

31.10., 12.00

Ahtme Kooli esmaabiandjate juhendamine

Direktor

Esmaabiandjad on valmistatud vajaduse tekkimisel käituda kasulikult

November

     

Novembri jooksul

2022.aastainventuuri korraldamine ja läbiviimine HTMi ministri käskkirjale vastavalt

Komisjonide liikmed, materiaalselt vastutavad isikud

Inventuur on läbiviidud uute võimaluste ja nõuete kasutamisel

02.11., 10.00

Evakueerimisõppus õpilastele ja töötajatele

Direktor

Kooli töötajad on õpetatud kriisiolukorras tegutseda korralikult

09.11., 10.00

„Rahvakalendri tähtpäev – Mardipäev“ õppeprogrammis osalemine Iisaku Kihelkonna Muuseumis TEE, L3.-5., T8.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

10.11., 14.00

Projektide toetamise teemal õpetajate kohtumine ZOOMis

Projektikorraldaja

 

13.-20.11.

Hybrid learning projekti raames väljasõit Hispaania partneritele

Projektikorraldaja

Kooli projektid on täidetud korralikult

17.11., 10.00

„Keskaeg. Talupoja eluolu, kaubandus ja käsitöö“ töötoas osalemine L7.-8., L9.klasside õpilastele Iisaku Muuseumis

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

23.11., 14.00

Õpetajate korraline koosolek:

 1. Tulekahjuõppuse kokkuvõte;
 2. Jooksvad küsimused.

Õppealajuhataja, direktor

 

23.11.

Kooli hoolekogu korraline koosolek järgmise päevakavaga:

 1. 2022-23.õppeaasta tööplaani tutvustus;
 2. Kooli hoolekogu 2023.a.tööplaani kinnitamine;
 3. Tunnustamise korraga tutvumine.

Direktor

Kooli hoolekogu tegevus toimub seadusandlusele vastavalt.

30.11., 10.00

„Kellad ja aeg“ õppeprogrammis osalemine Narva muuseumis TEE, T8.,L3.-5.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

Detsember

     

01.12., 11.00-13.00

Esimese advendi pidu kooli õpilastele

Vabatahtlikud, klassiõpetajad

 

03.-06.12.

Poola pertnerkooli külastamine uue projekti korraldamise eesmärgiga

J.Pavlenko,

I.Maljonkina

Kooli osaleb Poola projektis korralikult

05.12., 14.00

Hübriidõpetuse võimalused õpetajatele

Projekti osalejad, õpetajad

Kooli projekt on teostatud korralikult

06.,07., 08.12.

Piparkookide valmistamine ja liivateraapiatunnid koos vanematega

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

08.12., 14.00

Projektide teostamise teemal õpetajate kohtumine ZOOMis

Projektikorraldaja

Kooli projektide info õpetajate kasutamisel

09.12., 10.00

Tööõpetuse ja vene keele tunnid Kukruse mõisas L7.-8. ja L9.,6.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

09.12., 10.00

Töötukassa spetsialisti infotund kooli õpilaste vanematele

Direktor

Kooli lõpetajatele on seletatud peale kooli lõpetamist võimalused

14.12.

Tantsuvõistluse külastamine Türis T4.-6., L3.-5.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

 

15.12.

Õpilaste jõuluetendus

I.Maljonkina,

klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

20.12.

Päite Loomapargi külastamine jõulukingitustega

L.Bobyleva

Õppekava on täidetud korralikult

21.12., 13.00

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Õpilastele pikendatud õppeaega kinnitamine;
 1. 2022.-23.õppeaasta lõpueksamite õppeainete, vormi ja toimumise aega kinnitamine;
 1. Individuaalse õppekava koostamise algatamine ning rakendamine.
 2. Tunnustamise korraga tutvumine.

Direktor

Pikendatud õppeaeg on kinnitatud õpilastele;

2022.-23.õppeaasta lõpueksamite õppeained, vormid ja toimumise ajad on kinnitatud.

Individuaalsed õppekavad on rakendatud kooli tegevuses.

Kooli motiveerimissüsteem on loodud.

22.12.

Õpilaste puudumistest andmed II.perioodi jooksul

Õppealajuhataja, klassiõpetajad

Andmed analüüsitakse õppetöö korraldamiseks

27.-30.12.

Stuudiumi päevikute ja teiste dokumentide kontroll

Õppealajuhataja

Õpetajate dokumentatsioon on üle kontrollitud ja vastab seadusandlusele

Jaanuar

     

02.-06.01.

Klassijuhatajate ja õpilaskodu kasvatajate II.poolaasta tegevuskavade ettevalmistamine

Õppealajuhataja

Õpilaskodu kasvatajad ja klassijuhatajad töötavad kinnitatud tegevuskavade alusel

05.-06.01.

Tallinna erikoolide külastamine kooli õpetajatele

Projektikorraldaja

Kolleegidega koostöö toimub korralikult

09.01.

II.poolaasta ainekavade esitamine

Pedagoogid

Õpetajad töötavad kinnitatud ainekavade alusel

10.01.

PremiFarmi kasutuskoolitus KIKe projekti raames (Tallinnas)

L.Bobyleva,

A.Yanson

PremiFarmi kasvuhoone on võimalik kasutada õppetegevuses

12.01., 14.00

Kooli õpilaste etendus Narva lasteaias „Pingviin“ lastele

I.Maljonkina,

V.Zimnitskaja

Partneritega koostöö toimub pidevalt

17.01., 10.00

Kooli õpilaste etendus Kohtla-Järve lasteaias „Tareke“ lastele

I.Maljonkina,

V.Zimnitskaja

Partneritega koostöö toimub pidevalt

18.01., 10.00

„Looduse talvine elu“ programmis osalemine Alutaguse rahvuspargi külastamiskeskuses TEE, L3.-5., T7.-8.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

18.01.

„Employability of young peole with mental disabilities in local communities“ projekti lõpuseminar Ida-Virumaa tööandjatele

Projektikorraldaja ja teised kooli töötajad

Projekt on lõpetatud korralikult

24.01., 10.00

Kooli õpilaste etendus Kohtla-Järve lasteaias „Tuhkatriinu“ lastele

I.Maljonkina,

V.Zimnitskaja

Partneritega koostöö toimub pidevalt

25.01., 14.00

Õpetajate korraline koosolek

Õppealajuhataja

 

26.01., 10.00

„Ajarännak minevikku“ programmis osalemine Kukruse Polaarmõisas TEE, L3.-5.,T7.-8.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

31.01., 10.00

Kooli õpilaste etendus Kohtla-Järve lasteaias „Karuke“ lastele

I.Maljonkina,

V.Zimnitskaja

Partneritega koostöö toimub pidevalt

Veebruar

     

01.02.

2023.-24.õppeaasta eeltarifikatsiooniga tutvumine õpetajatele

Direktor

 

01.02., 10.30

„Terves kehas terve vaim“ haridusprogrammis osalemine Spordimuuseumis (Tartu) T4.-6., T8., TEE ja L3.-5.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

08.02., 11.00

Kohtla-Järve põlevkivi muuseumi külastamine L6.-9.klasside õpilastele teemaga „Maavarad.Põlevkivi“.

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

09.02., 14.00

Projektide teostamise teemal õpetajate kohtumine ZOOMis

Projektikorraldaja

Kooli projektide kohta info õpetajate kasutamisel

14.02., 9.30

Vastlapäeva õppeprogrammis osalemine Kukruse Polaarmõisas T4.-6.ja T5.-6.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

15.02., 10.00

Noorsoopolitseinike kohtumine L6.-9.klasside õpilastega õiguste ning kohustuste teemal

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

15.02., 14.00

Ahtme Kooli õppenõukogu korraline koosolek järgmise päevakavaga:

 1. Õpilaste liikumine;
 2. Vastuvõtmise korra uuendamine.

Direktor

„Rajalieidja“ otsused on täidetud;

Kooli dokumendid on uuendatud seadusandlesele vastavalt.

16.02., 10.00

Vastlapäeva õppeprogrammisosalemine Tagavälja talus TEE, T8.ja L3.-5.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

27.-28.02.

Dokumentide kontroll

Õppealajuhataja

Kooli dokumentatsioon on kontrollitud

Märts

     

Kuu jooksul

Arenguvestlused kooli töötajatega

Direktor

 

01.03.

„HEV-õpilased põhikoolis“ koolitus Maardu Põhikooli töötajatele

Direktor

Kolleegidega koostöö toimub pidevalt

01.-02.03.

Eriolümpia suusatamise võistlustel osalemine Otepääl Spordikeskuse suusastaadionil Kooli õpilastele

V.Zimnitskaja,

I.Maljonkina

Kooli õpilased osalevad eriolümpia võistlustel

09.03., 14.00

Projektide teostamise teemal õpetajate kohtumine ZOOMis

Projektikorraldaja

Kooli projektide kohta info õpetajate kasutamisel

15.03., 10.00

„Külas muinasjutul“ muuseumi tunnis osalemine Sillamäe muuseumis TEE, T8.,ja L3.-5.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

16.03.

Astangu keskuse HEVi infomessikülastamine L9.,T8.,TEE klasside vanematele külastamine

Klassiõpetajad

Õpilaste vanematega koostöö toimub pidevalt

23.03., 9.30

Iisaku Kihelkonna Muuseumiõppeprogrammis   „Metsloomad. Metsloomade elu erinevatel aastaaegadel“ osalemine T4.-6.ja T5.-6.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

28.03., 10.30

„Ilmarine“ teatri etendus kooli õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

30.03.

HEV laste ja noorte Vabariiklikus Lauluvõistlustes osalemine Ämmuste Koolis

I.Maljonkina

Kooli õpilased osalevad võistlustes

31.03.

Järgmise õppeaasta kooli õppekavade/õpetajate ainekavade kohta ettepanekud

Järgmise õppeaasta õpetajad

Järgmise õppeaasta ainekavad on valmistatud

Aprill

     

Kuu jooksul

Arenguvestlused töötajate- ja õpilastega

Direktor, klassiõpetajad

 

05.04., 10.00

„Muinasjuturetk. Lihavõtted Rakvere linnuses“ ürituses osalemine TEE, T8., T4.-6. ja L3.-5.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

11.04.,

9.00 ja 10.00

Esmaabikoolitus kooli õpilastele (kaks gruppi)

T.Nazarenko,

„Eesti Punane Rist“

Õppekava on täidetud korralikult

12.04., 14.00

Ahtme Kooli õppenõukogu koosolek järgmise päevakavaga:

 1. Lõpueksamite komisjonide koosseisu kinnitamine;
 2. Õpilase liikumine.

Direktor

Lõpueksamite komisjonid on vormistatud.

13.04.

Ülevabariigilises liikumisaktiivsuse päevas osalemine TEE ja T5.-6.klasside õpilastele (Tartu)

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

24.04.

Kunstiõpetuse päev Kooli õpetajatele

Direktor

Õpetajate täiendõpetus toimub pidevalt

24.-28.04.

Klassipäevikute ning teise dokumentatsiooni korraline kontroll

Õppealajuhataja

Koolidokumentatsioon vormistatakse seadusandlusele vastavalt

25.04., 14.00

Projektide teostamise teemal õpetajate kohtumine ZOOMis

Projektikorraldaja

Kooli projektide kohta info õpetajate kasutamisel

Mai

     

04.05., 11.00

Kevadine kontsert õpilaste vanematele

I.Maljonkina

Koostöö vanematega toimub pidevalt

09.05., 11.00

Laste- ja Noortetatri „REKY“ lasteetenduse „Pipi Pikksukk“ külastamine Jõhvi Kontserdimajas T8., L3.-5., TEE klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

11.05., 10.00

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse (Sillamäe õppekoht) külastamine kooli lõpetajatele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult ja täies mahus

11.05., 14.00

Projektide teostamise teemal õpetajate kohtumine ZOOMis

Projektikorraldaja

Kooli projektide kohta info õpetajate kasutamisel

17.05.

Räpina Aianduskooli ekskursioon õpilastele KIKe projekti raames

Klassiõpetajad

KIKe projekt teostatakse edukalt

17.05., 11.00

Lastebaleti „Pöial Liisi“ etenduse külastamine Jõhvi Kontserdimajas T8., TEE, L3.-5.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

17.05., 14.00

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Ahtme Kooli õpilaste tunnustamine kiituskirjaga;
 1. L9. klassi õpilaste lõpueksamitele lubamine.

Direktor

Parimad õpilased on tunnustatud kiituskirjaga;

Lõpuklasside õpilaste dokumendid on ülekontrollitud.

23.05.,

10.20 ja 11.25

Jalgpalli tunnid Eesti Jalgpalli Liidu poolt kooli õpilastele

V.Zimnitskaja

Partneritega koostöö toimub pidevalt

25.05., 10.00

„Loomalapsed“ programmis osalemine TEE, T8., L3.-5., T4.-6.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

29.-30.05.

„I am a conscious European – I do care about my health“ projekti tegevused koolis

Projektikorraldaja, J.Pavlenko

Projekt teostatakse korralikult

Juuni

     

01.06., 09.00

EESTI KEELE põhikooli lõpueksam

Eksamikomisjoni liikmed

Õppekava on täidetud korralikult

05.06., 09.00

MATEMAATIKA põhikooli lõpueksam

Eksamikomisjoni liikmed

Õppekava on täidetud korralikult

08.06., 14.00

Projektide teostamise teemal õpetajate kohtumine ZOOMis

Projektikorraldaja

Kooli projektide tegevused toimuvad korralikult

09.06., 09.00

LOODUSÕPETUSE põhikooli lõpueksam

Eksamikomisjoni liikmed

Õppekava on täidetud korralikult

11.-16.06.

„Hybrid learning for disadvantaged adults“ projekti käigus väljasõit kooli õpetajatele Türgi partneritele

Projektikorraldaja,

A.Leppik,

L.Žugunova

Projekt on lõpetatud korralikult

12.06., 14.00

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine;
 1. Ahtme Kooli õpilaste põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine;
 1. 2023.-24.õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine;
 1. Õppekava uuendamise komisjoni kinnitamine

Direktor

Õpilased on üleviidud järgmisse klassi;

Lõpetajate põhikooli lõputunnistused on valmistatud korralikult;

2023.-24.õppeaasta üldtööplaani eelnõu on arutatud valmistamiseks;

Kooli õppekava uuendamise protsess on algatatud.

14.06., 10.00

Lõpuaktus Ahtme Kooli lõpetajatele

Klassijuhatajad

 

15.06.

Tallinna Botaanikaaias seminar kooli õpetajatele KIKe projekti raames

L.Bobyleva

KIKe projekt teostatakse tegevusplaanile vastavalt

16.-22.06.

Urvaste Kooli õpilastele maleva tegevustes osalemine

Direktor

Õpetaja abide eesti keele oskused kontrollitakse seadusandlusele vastavalt

14.-22.06.

2022.-2023.õppeaasta dokumentatsiooni vormistamine ja esitamine

Pedagoogid

 

Juuli

     
       

August

     

21.-25.08.

„Hooliva Kooli kultuuri mudel“ teemal seminarile väljasõit kooli töötajatele (Leedu)

Direktor

Kooli kollektiiv areneb seadusandlusele vastavalt

31.08., 10.00

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. 2022.-23.õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks;
 2. 2023.-24.õppeaasta üldtööplaani läbi arutamine ja heaks kiitmine;
 1. Õppenõukogu sekretäri valimine;
 1. Sisehindamise aruande arutamine.

Direktor

Kooli üldtööplaan on vastuvõetud;

Kooli nõukogu sekretär on valitud;

Arengukava tegevusperioodi lõpetamiseks sisehindamise aruanne on valmistatud.

31.08., 11.00

Kooli töötajatele instruktaaž uueks õppeaastaks

Direktor

Kooli töötajad on instrueeritud iseseisvaks tööks

31.08.12.00

Kooli kasvatajate koosolek

Õppealajuhataja

Kooli õpilaskodu töötajad on valmistatud iseseisvaks tööks

Klikke: 7770
Ahtmekool.ee veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised. Küpsistest loobumine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi.