Mets kui kooslus

3metsa

16.oktoobril 2019 osalesid Ahtme Kooli õpilased Kauksi looduskeskuse „Mets kui kooslus“ õppeprogrammis.
Programmi käigus tutvusime metsas elavate organismidega sh. puude, taimede ja loomadega. Uurisime mändi ja tema seotust teiste organismidega, metsakooslust iseloomustavaid toiduahelaid ja toiduvõrgustikke. Saime teada, milline on inimese mõju looduskeskkonnale ja kuidas muutused keskkonnas võivad põhjustada elustiku muutusi.

Mets kui kooslu...
Mets kui kooslu...
Mets kui kooslu...
Mets kui kooslu...
Mets kui kooslu...
Mets kui kooslu...
Mets kui kooslu...
Mets kui kooslu...
Mets kui kooslu...
Mets kui kooslu...

 

 

Klikke: 509