AHTME KOOLI 2018.-19.õppeaasta ÜLDTÖÖPLAAN

AHTME KOOLI 2018.-19.õppeaasta ÜLDTÖÖPLAAN

PRIORITEEDID:

 1. Ahtme Kooli õpilastele õppeprotsessi loomine ja korraldamine arengukavale vastavalt;
 2. Ahtme Kooli õppekava(de) uuendamine ning kasutamine õpilaste vajadustele vastavalt;
 3. Ahtme Kooli õpilaskonna komplekteerimine toimetuleku- ja hoolduskooli nimele vastavalt.

PEAMISED EESMÄRGID:

 1. Õppeprotsessis e-kooli süsteemi kasutamine;
 2. Õppe- ja kasvatustöö juhtimine kooli õppekava(de)-, arengukava- ja seadusandlusele vastavalt; Innovaatiliste ja kaasaegsete meetodite (õuesõpe, eelkutseõppe) kasutamine koolis erivajadustega (intellekti arengu probleemidega) õpilastele;
 3. Õpilaste arengu toetamine (turvalisuse tagamine; eestikeelse õppe korraldamine vene õppekeelega klassides) ning andmete õigsus Eesti Hariduse Infosüsteemis analüüsimine ja vajadusel parendamine;
 4. Õpilaste arengu toetamine metoodiliste võimaluste kasutamise abil.

September

TEGEVUS

VASTUTAJA

TULEMUS

29.08.-02.09.

Projekti ettevalmistav kohtumine ehk APV Kreekas

A.Leppik

Uus projekt valmistatakse korralikult

Septembri jooksul

Õpilaskodu kasvatajate ja klassijuhatajate poolaasta tegevuskavade ettevalmistamine

Õppealajuhataja

Õpilaskodu kasvatajad ja klassijuhatajad töötavad kinnitatud tegevuskavade alusel

02.-05.09.

Erasmus+ programmi „Noorte sotsialiseerimine Euroopa kulinaaria eristuse vahendusel“ projekti ettevalmistav kohtumine Küprosel

I.Maljonkina

Õpilaste projekti tegevused on valmistatud korralikult

05.09.

EHISes õpilaste andmete täpsustamine, õpetajate andmete kontrollimine ja sisestamine

Õppealajuhataja, sekretär

EHISe andmed on kontrollitud ja täpsustatud

10.-14.09.

Sügislaager „Liigume koos“ Valma Seikluspargis väikestele õpilastele

V.Zimnitskaja,

J.Pospelova

Õppekava on täidetud korralikult

14.09.

Ahtme Kooli sünnipäeva pidu õpilastele ning õpilaste vanematele

Administratsioon, klassijuhatajad

Ahtme Kooli maine on paranenud

26.09.

Ahtme Kooli õpetajate korraline koosolek (päevikud ja teised dokumendid)

Õppealajuhataja

Õppeprotsessi dokumendid on täidetud seadusandlusele vastavalt

Oktoober

     

04.-15.10.

PERFECT EFFECT projektis osalemine koos kooli õpilaste- ja lõpetajatega

A.Leppik,

M.Arhipova

Koostöö kooli lõpetajatega toimub pidevalt

04.10.

Tagavälja Talus „Sügis talus“ õppeprogrammis osalemine T1. ja T2.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

09.10.,

11.00-13.00

Martsipani töötoas osalemine vanematele õpilastele Tallinnas

I.Maljonkina

Õpilaste projekt on valmistatud korralikult

11.10.

„Sügise värvid“ õppeprogrammis osalemine T1.-4.klasside õpilastele RMK Kauksi looduskeskuses

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

17.10., 14.15

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Individuaalse õppekava koostamise algatamine ning rakendamine;
 2. Ahtme Kooli õpilaste vastuvõtmise korra uuendamine.

Direktor

Individuaalsed õppekavad on rakendatud kooli tegevuses.

Õpilaste vastuvõtmise kord vastab seadusandlusele.

17.10., 15.00

Vanemate üldkoosolek

Pedagoogid

Koostöö vanematega toimub pidevalt

19.10., 10.00

Kooli ekskursioon Narva Paju Kooli töötajatele

Direktor

Koostöö kolleegidega toimub pidevalt

19.10.

Õpilaste puudumistest andmed I.perioodi jooksul

Õpetajad,

õppealajuhataja

Andmed analüüsitakse õppetöö korraldamiseks

22.-26.10.

„I WORK“ projekti raames Ahtme Kooli õpetajatele seminar Bremenis (Saksamaa)

Direktor

Projekt toimub korralikult

22.-26.10.

Kooli dokumentatsiooni vormistamine (klassipäevikud, puudumiste päevikud, õpilaste isiklikud toimikud)

Õppealajuhataja, pedagoogid

Kooli dokumentatsioon on vormistatud korralikult

31.10., 10.00

Rakvere nukuteatri etendus väikestele õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

November

     

Novembri jooksul

2018.aastainventuuri korraldamine ja läbiviimine HTMi ministri käskkirjale vastavalt

Komisjonide liikmed, materiaalselt vastutavad isikud

Inventuur on läbiviidud uute võimaluste ja nõuete kasutamisel

03.-10.11.

Erasmus+ „I WORK“ projekti tegevused Küprosel

Projekti osalejad

Projekt on teostatud korralikult

04.-13.11.

Erasmus+ Noorte sotsialiseerimine Euroopa kulinaaria erisuste vahendusel projekti raames väljasõit Küprosele

Projekti osalejad

Projekt on teostatud korralikult

07.11.

Riigikoolide finantstöötajatele infopäeval osalemine Viljandi Gümnaasiumis

Juhiabi

Kooli finantsvaldkond vastab nõuetele

13.11., 10.00

Päästeameti õppetund väikestele õpilastele

Klassijuhatajad

Õppekava on täidetud korralikult

15.11.

Kiigemetsa Kooli 20.sünnipäeval osalemine

V.Zimnitskaja,

J.Pospelova

Kolleegidega koostöö toimub pidevalt

15.11.

„TTOS ja tööaeg haridusasutustes“ Tööinspektsiooni infohommikul osalemine

Direktor

Tööinspektsiooni nõuded on täidetud korralikult

19.11.

Haldusala personalitöötajatele infopäeval osalemine Tartus

Kooli sekretär

Kooli personalivaldkond vastab nõuetele

19.-20.11.

Riigikoolide direktorite ja õppealajuhatajate teabepäevades osalemine

Direktor, õppealajuhataja

 

21.11.

Narva linna logopeedide metoodiline koosolek Ahtme Koolis

Niina Grigorjeva

Kolleegidega koostöö on korraldatud

22.11.

Kadripäeva tavad ja mängud Iisaku Kihelkonna Muuseumis Ahtme Kooli õpilastele

Klassijuhatajad

Õppekava on täidetud korralikult

28.11., 14.00

Õpetajate korraline koosolek

Õppealajuhataja

 

29.11.

„Lapsega liikluses“ õppeprogrammis osalemine Rakvere politseimuuseumis T1.,T2., ja T3.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

Detsember

     

05.-07.12.

Puuetega inimeste tootmis- ja integratsioonitöökodade külastamine Pihkvas

Õppealajuhataja koos õpetajatega

Kolleegidega koostöö toimub pidevalt

06.12.

„Päkapikkude maa“ programmis osalemine Jõhvi kontserdimajas T1.-4.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

11.12., 11.00

Ahtme Kooli hoolekogu korraline koosolek järgmise päevakavaga:

 1. TÕK-klasside õpilastele eelkutseõppe võimaluste loomine ja kasutamine õppeprotsessis;
 2. 2019.a.tööplaani arutamine ja kinnitamine.

Direktor

Hoolekogu töö toimub seadusandlusele vastavalt

13.12., 14.00

Õpetajate korraline koosolek

Õppealajuhataja

 

18.12., 14.00

Tuleohutuse teooriaõppus ja tulekustuti harjutus Ahtme Kooli töötajatele

Direktor

Tuleohutuse nõuded on täidetud seadusandlusele vastavalt

19.12., 10.00

Evakuatsiooniõppus Ahtme Kooli töötajatele ja õpilastele

Direktor

Tuleohutuse nõuded on täidetud seadusandlusele vastavalt

20.12.

Jõuluüritus Polaarmõisas Ahtme Kooli õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

20.12., 14.00

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Õpilastele pikendatud õppeaega kinnitamine;
 1. Individuaalse õppekava koostamise algatamine ning rakendamine;
 1. 2018.-19.õppeaasta lõpueksamite õppeainete, vormi ja toimumise aega kinnitamine.

Direktor

Pikendatud õppeaeg on kinnitatud õpilastele;

IÕK on rakendatud kooli tegevuses;

2018.-19.õppeaasta lõpueksamite õppeained, vormid ja toimumise ajad on kinnitatud.

Koolivaheaja jooksul

Õpetajate dokumentatsiooni kontrollimine

Õppealajuhataja

Õpetajate dokumentatsioon on üle kontrollitud ja vastab seadusandlusele

Jaanuar

     

02.-04.01.

Klassijuhatajate ja õpilaskodu kasvatajate II.poolaasta tegevuskavade ettevalmistamine

Õppealajuhataja

Õpilaskodu kasvatajad ja klassijuhatajad töötavad kinnitatud tegevuskavade alusel

04.01., 09.00

Erasmus+ projekti raames kohtumine Narva Vanalinna Riigikooli kollegidega

Projekti osalejad

Projekt on täidetud korralikult

16.01.

Ahtme Kooli õpetajate korraline koosolek:

Tuleohutusõppuse tulemused;

Tuleohutuse korral tegutsemise plaaniga korraline tutvumine.

Haldusspetsialist

Ahtme Kooli töötajad teavad ja oskavad tegutseda tuleohutuse korral

30.01.

„United colours of creativity“ projekti ettevalmistuskohtumine partneritega Narvas

Projekti osalejad

Projekt on täidetud korralikult

Veebruar

     

01.02.

2019.-20.õppeaasta eeltarifikatsiooniga tutvumine õpetajatele

Direktor

 

14.02.

Kauksi Looduskeskuse „Looduse talvine elu“ õppeprogrammis osalemine T3.ja T4.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

14.02.

Ettevalmistusklass tulevaste esimese klassi õpilaste vanematele

Jelena Maško

Esimese klassi tulevaste õpilaste vanematega koostöö korraldatakse korralikult

20.02.

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Ahtme Kooli õpilastele pikendatud õppeaega kinnitamine

Direktor

Pikendatud õppeaeg on kinnitatud õpilastele seadusandlusele vastavalt

25.02.-01.03.

Klaasipäevikute korraline kontroll

Õppealajuhataja

Kooli dokumentatsioon on kontrollitud

28.02.

Erasmus+ „I work“ projekti raames Ahtme Kooli õpetajatele seminar Tartus

Projekti osalejad

Projekt on täidetud korralikult

Märts

     

06.03.

Iisaku Muuseumis õppeprogramm „Vastlapäev“ T3.,T4.ja TEE klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

07.03.

Iisaku Muuseumis õppeprogramm „Vastlapäev“ T1.ja T2.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

20.03.

Õpetajate korraline koosolek

Õppealajuhataja

 

25.03., 14.30

Siverskaja erikooli töötajatele ekskursioon Ahtme Koolis

Direktor

Koostöö kolleegidega toimub pidevalt

28.03., 13.00

Kunstitund õpilaste vanematele

N.Speževa

Koostöö vanematega toimub pidevalt

29.03.

Järgmise õppeaasta kooli õppekavade/õpetajate ainekavade kohta ettepanekud

Järgmise õppeaasta õpetajad

Järgmise õppeaasta ainekavad on valmistatud

Aprill

     

02.04., 9.00

Venemaa erikoolide direktoritele ekskursioon Ahtme Koolis

Direktor

Koostöö kolleegidega toimub pidevalt

08.-12.04.

„United colours of creativity“ projekti lõpuseminar Narvas

Projekti osalejad

Projekt teostatakse korralikult

10.04., 10.00

Politseimuuseumi (Rakveres) külastamine „Liiklusohutus“ tunniteemaga L1.-6.ja TEE klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

10.04., 14.00

Ahtme Kooli õppenõukogu koosolek järgmise päevakavaga:

 1. Lõpueksamite komisjonide koosseisu kinnitamine.

Direktor

Lõpueksamite komisjonid on vormistatud.

11.04., 14.00

Liivateraapia tund tulevaste õpilaste vanematele

M.Aphipova

Koostöö vanematega toimub pidevalt

14.-18.04.

Erasmus+ „I WORK“ projekti lõpukohtumine Rootsis

Projekti osalejad

Projekt teostatakse korralikult

16.-18.04.

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli kutsealasel eelkoolitusel osalemine Ahtme Kooli lõpetajatele

N.Speževa

Ahtme Kooli lõpetajatele pakutakse edasiõppimise võimalused

17.04., 8.30

Töötukassa töötaja konsultatsioon Ahtme Kooli lõpetajate vanematele

M.Arhipova

Ahtme Kooli lõpetajate vanematele pakutakse edasiõppimise võimalused

17.04., 10.00

Kevadpühi programmis osalemine Iisaku Muuseumis T3.-4.ja TEE klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

22.-26.04.

Klassipäevikute ning teise dokumentatsiooni korraline kontroll

Õppealajuhataja

Koolidokumentatsioon vormistatakse seadusandlusele vastavalt

Aprilli jooksul

Arenguvestluste õpilastega läbiviimine

Klassijuhatajad

Koostöö vanematega

Mai

     

Mai jooksul

Arenguvestluste õpilastega läbiviimine

Klassijuhatajad

Koostöö vanematega

08.05., 14.00

Õpetajate korraline koosolek

Projektide osalejad

Projektide tulemused kasutatakse õppetegevustes

09.-10.05.

Riigikoolide direktorite kohtumisel osalemine (Toosikannu)

Direktor

 

16.05., 10.30

Viisaka käitumise õppeprogrammis osalemine Kohtla-Järve Kultuurikeskuses T1.-6.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

21.05.

Olümpiamängudes osalemine noorematele õpilastele Narva lasteaias „Pingviin“

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

22.05., 14.00

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Ahtme Kooli õpilaste tunnustamine kiituskirjaga;
 1. L9. klassi õpilaste lõpueksamitele lubamine;
 2. Arenguvestluse läbiviimise korra uuendamine;
 1. Töökorralduse reeglite uuendamine.

Direktor

Parimad õpilased on tunnustatud kiituskirjaga;

Lõpuklasside õpilaste dokumendid on ülekontrollitud;

Arenguvestluse läbiviimise kord on uuendatud seadusandlusele vastavalt;

Töökorralduse reeglid on uuendatud seadusandlusele vastavalt.

23.05.

I WORK projekti auditis osalemine Tallinnas

Projekti osalejad

Projekt on täidetud korralikult

27.05., 09.00

EESTI KEELE põhikooli lõpueksam

Eksamikomisjoni liikmed

Õppekava on täidetud korralikult

31.05., 09.00

MATEMAATIKA põhikooli lõpueksam

Eksamikomisjoni liikmed

Õppekava on täidetud korralikult

Juuni

     

06.06., 09.00

LOODUSÕPETUSE põhikooli lõpueksam

Eksamikomisjoni liikmed

Õppekava on täidetud korralikult

06.06.

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine;
 1. Ahtme Kooli õpilaste põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine;
 1. 2019.-20.õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine.

Direktor

Õpilased on üleviidud järgmisse klassi;

Lõpetajate põhikooli lõputunnistused on valmistatud korralikult;

2019.-20.õppeaasta üldtööplaani eelnõu on arutatud valmistamiseks.

07.06.

KOOLI PÄEV õpilastele

Administratsioon

 

11.06., 10.00

Lõpuaktus Ahtme Kooli lõpetajatele

Klassijuhatajad

 

12.-14.06.

„Eesti tavade Saaremaa ja Pärnumaa näitel tundmaõppimine Ahtme Kooli töötajatele“ koolitusel osalemine

Direktor

 

17.-21.06.

2018.-19.õppeaasta dokumentatsiooni vormistamine ja esitamine

Pedagoogid

 

Juuli

     
       

August

     

19.-23.08.

„Meeskonnatöö: õpetaja töö pidevalt muutuvates tingimustes; Soome haridussüsteem ja hariduslikud erivajadused“ koolitus Ahtme Kooli töötajatele

Direktor

 

19.-23.08.

„Uued õppematerjalid õpilastele erivajadustega Sant-Peterburi õppeasutustes“ koolitus Ahtme Kooli töötajatele

Õppealajuhataja

 

28.08.

Haridus- ja teadusministeeriumi vastuvõtul osalemine Tallinna Teletornis

A.Leppik,

J.Maško

 

30.08., 10.00

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. 2018.-19.õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks;
 2. 2019.-20.õppeaasta üldtööplaani läbi arutamine ja heaks kiitmine;
 1. Õppenõukogu sekretäri valimine.

Direktor

Kooli üldtööplaan on vastuvõetud;

Kooli nõukogu sekretär on valitud.

Klikke: 2562