9.03.2016 õppenõukogu protokoll № 4

Ahtme Kool

Algus kell 14.00, lõpp 14.20

Juhatas O.Štšur

Protokollis A.Leppik

Võtsid osa:

1. Bassova, Galina 6. Makarova, Valentina 11. Pavlenko, Jelena 16. Zagorulko, Boriss
2. Konovalova, Aljona 7. Maljonkina, Irina 12. Pospelova, Jelena 17. Zimnitskaja, Viktoria
3. Kuzmenkova, Irina 8. Miträikina, Tatjana 13. Sarri, Kristina 18. Žugunova, Larissa
4. Lang, Ilona 9. Nassedkina, Ljubov 14. Speževa, Niina 19. Tassinkevitš, Irina
5. Leppik, Arina 10. Nazarenko, Tatjana 15. Štšur, Olga 20. Yanson, Aleksandra

Puudusid: 4 (1 – lastega, 1 – õppepuhkus, 1 – lähetus, 1 - puhkus)

O.Štšur tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli päevakava ning see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

  1. Individuaalse(te) õppekava(de) rakendamine;
  2. Õpilaste liikumine;
  3. Jooksvad küsimused.

Volitatud kasutajatele

Klikke: 4090