Õppekavad

Ahtme Kooli õppekava (.pdf)


Lihtsustatud õpe

Lihtsustatud õppele kohaldatakse põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud õppe-  ja kasvatuseesmärke ning pädevusi, arvestades järgmisi rõhuasetusi: 

Volitatud kasutajatele


Toimetulekuõppe 

Toimetulekuõppe põhiülesanne on toetada mõõduka intellektipuudega õpilase arengut ning tema kujunemist Eesti kodanikuks, kes tuleb eluga toime tuttavates tingimustes, teeb võimetekohast praktilist tööd ja teab oma kuulumisest oma rahva ja Eesti kodanike hulka.

Volitatud kasutajatele


Hooldusõpe

Hooldusõppe põhiülesanne on sügava ja raske intellektipuudega lapsel olemasolevate funktsioonide ja oskuste säilitamine ja arendamine, et tagada harjumuspärases keskkonnas tema potentsiaalile vastav järjest iseseisvam toimimine. Hooldusõppe korralduses ja õppesisu valikul lähtutakse iga õpilase arengutasemest ja potentsiaalsetest võimetest toimida järjest iseseisvamalt.

Volitatud kasutajatele

Klikke: 6652
Ahtmekool.ee veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised. Küpsistest loobumine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi.