AHTME KOOLI 2019.-20.õppeaasta ÜLDTÖÖPLAAN

PRIORITEEDID:

 1. Ahtme Kooli õpilastele õppeprotsessi loomine ja korraldamine arengukavale vastavalt;
 2. Ahtme Kooli õppekava(de) uuendamine ning kasutamine õpilaste vajadustele vastavalt;
 3. Ahtme Kooli õpilaskonna komplekteerimine toimetuleku- ja hoolduskooli nimele vastavalt.

PEAMISED EESMÄRGID:

 1. Õppeprotsessis e-kooli süsteemi kasutamine;
 2. Õppe- ja kasvatustöö juhtimine kooli õppekava(de)-, arengukava- ja seadusandlusele vastavalt; Innovaatiliste ja kaasaegsete meetodite (õuesõpe, eelkutseõppe) kasutamine koolis erivajadustega (intellekti arengu probleemidega) õpilastele;
 3. Õpilaste arengu toetamine (turvalisuse tagamine; eestikeelse õppe korraldamine vene õppekeelega klassides) ning andmete õigsus Eesti Hariduse Infosüsteemis analüüsimine ja vajadusel parendamine;
 4. Õpilaste arengu toetamine metoodiliste võimaluste kasutamise abil.

September

TEGEVUS

VASTUTAJA

TULEMUS

Septembri jooksul

Kasvatajate ja klassijuhatajate poolaasta tegevuskavade ettevalmistamine

Õppealajuhataja

Õpilaskodu kasvatajad ja klassijuhatajad töötavad kinnitatud tegevuskavade alusel

Septembri jooksul

Stuudiumi programmis päevikute loomine

Õpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

05.09.

EHISes õpilaste andmete täpsustamine, õpetajate andmete kontrollimine ja sisestamine

Õppealajuhataja, sekretär

EHISe andmed on kontrollitud ja täpsustatud

06.09., 10.00

Ahtme Kooli sünnipäeva pidu õpilastele

Klassijuhatajad

Õppekava on täidetud korralikult

10.09.

Ahtme Kooli 55.sünnipäeva tähistamine

Administratsioon, partnerid

Ahtme Kooli maine on paranenud

24.09., 12.30

„Kuke seiklused“ etendus Ahtme Kooli õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

25.09.

Ahtme Kooli õpetajate korraline koosolek (päevikud ja teised dokumendid)

Õppealajuhataja

Õppeprotsessi dokumendid on täidetud seadusandlusele vastavalt

26.09.

Maarja Küla SA külastamine Ahtme Kooli töötajatele

„I WORK“ projekti osalejad

Arengukava on täidetud korralikult

Oktoober

     

09.-10.10.

Riigikoolide direktorite infopäevades osalemine Lääne-Virumaal

Direktor

 

10.10.

Meiela MTÜ külastamine Ahtme Kooli töötajatele

„I WORK“ projekti osalejad

Arengukava on täidetud korralikult

15.10.

RMK Kauksi looduskeskuse programmis „Seened ja samblikud“ osalemine T1.-T3.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

15.10.

Kuressaare Linnateatri lasteetenduse „Sipsik“ külastamine Jõhvi Kontserdimajas TEE, L2.-4. ja T5.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

16.10., 14.15

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Individuaalse õppekava koostamise algatamine ning rakendamine;
 2. Ahtme Kooli õpilaste vastuvõtmise korra uuendamine.

Direktor

Individuaalsed õppekavad on rakendatud kooli tegevuses.

Õpilaste vastuvõtmise kord vastab seadusandlusele.

16.10., 15.00

Vanemate üldkoosolek

Pedagoogid

Koostöö vanematega toimub pidevalt

17.-22.10.

„I WORK“ projekti lõpuseminaris osalemine Türgis

Projekti osalejad

Arengukava on täidetud korralikult

18.10.

Õpilaste puudumistest andmed I.perioodi jooksul

Õpetajad,

õppealajuhataja

Andmed analüüsitakse õppetöö korraldamiseks

22.10.,

9.30-12.15

Tuleohutuskoolitus Ahtme Kooli töötajatele

Direktor

Töötajad on valmistatud tuleohutusnõuetele vastavalt

21.-25.10.

Kooli dokumentatsiooni vormistamine (klassipäevikud, puudumiste päevikud, õpilaste isiklikud toimikud)

Õppealajuhataja, pedagoogid

Kooli dokumentatsioon on vormistatud korralikult

November

     

Novembri jooksul

2019.aastainventuuri korraldamine ja läbiviimine HTMi ministri käskkirjale vastavalt

Komisjonide liikmed, materiaalselt vastutavad isikud

Inventuur on läbiviidud uute võimaluste ja nõuete kasutamisel

05.11., 10.20

Kasvatajate korraline koosolek

Õpetajajuhataja

Õppekava on täidetud korralikult

06.11.

Iisaku Kihelkonna Muuseumis „Mardipäev“ õppeprogrammis osalemine TEE, T4.-6.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

14.11., 13.00

„Kool vanematele“: martsipani töötuba

A.Yanson ja klassijuhatajad

Koostöö vanematega toimub pidevalt

19.11., 12.00

Muusikaürituse Soleo „Music in Motion“ külastamine Jõhvi Kontserdimajas T-klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

21.11.

Iisaku Kihelkonna Muuseumis Kadripäeva õppeprogrammis osalemine L2.-6.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

27.11., 14.00

Õpetajate korraline koosolek

Õppealajuhataja

 

Detsember

     

Kuu jooksul

2019.aastainventuuri korraldamine ja läbiviimine

Komisjonide liikmed, vastutavad isikud

Inventuur on läbiviidud korralikult

03.12.

Õppeprogrammis „Leivapäev“ osalemine Tagavälja Talus T-klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

03.12.

Tallinna ekskursioon vanematele õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

04.12.

Jõhvi Põhikooli õpetajatele kooli ekskursioon

Direktor, õppealajuhataja

Partneritega koostöö toimub pidevalt

06.12.

Lasteüritus „Saame tuttavaks! Metsloomad“ T-klasside ja L2.-3.klassi õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

06.12.

Viktoriin „Kas tunned Eesti metsloomi?“ L4.-9.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

11.12.

Jõulud Narva Linnuses T5., TEE, L2.-4.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

17.12.

Jõulupide õpilastele

I.Maljonkina ja klassiõpetajad

Koostöö vanematega toimub pidevalt

18.12., 14.00

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Õpilastele pikendatud õppeaega kinnitamine;
 1. Individuaalse õppekava koostamise algatamine ning rakendamine;
 1. 2019.-20.õppeaasta lõpueksamite õppeainete, vormi ja toimumise aega kinnitamine.

Direktor

Pikendatud õppeaeg on kinnitatud õpilastele;

IÕK on rakendatud kooli tegevuses;

2019.-20.õppeaasta lõpueksamite õppeained, vormid ja toimumise ajad on kinnitatud.

20.-23.12.

Ahtme Kooli arengukava arutamiseks seminar töötajatele (väljasõidul)

Direktor

Kooli arengukava on uuendatud

Koolivaheaja jooksul

Õpetajate dokumentatsiooni kontrollimine

Õppealajuhataja

Õpetajate dokumentatsioon on üle kontrollitud ja vastab seadusandlusele

Jaanuar

     

02.-03.01.

Klassijuhatajate ja õpilaskodu kasvatajate II.poolaasta tegevuskavade ettevalmistamine

Õppealajuhataja

Õpilaskodu kasvatajad ja klassijuhatajad töötavad kinnitatud tegevuskavade alusel

07.01.,

10.00-14.00

Ahtme Kooli ekskursioon Tallinna Kooli õpetajatele

Direktor

Koostöö kolleegidega toimub pidevalt

14.01., 10.00

Rakvere Politseimuuseumi „Liiklusohutus“ õppeprogrammis osalemine T5., TEE, L2.-4.klasside õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

15.01., 14.00

Õpetajate korraline koosolek Ahtme Kooli arengukava uuendamiseks

Direktor

Kooli arengukava on uuendatud

21.01., 10.00

Tööinspektsiooni järelevalve kontrolli külastus

Töötervishoiu tööinspektor

Kooli töötingimused vastavad seaduandlusele

23.01., 10.00

Õpilasteetendus kooli külalistele

I.Maljonkina

Koostöö kolleegidega toimub pidevalt

29.01., 10.00

Sotsiaalkindlustusameti infotund Ahtme Kooli õpetajatele ja lastevanematele

Sotisaalkindlustusameti piirkondlik juhtumikorraldaja

Koostöö Sotsiaalkindlustusmeti töötajatega toimub pidevalt

Veebruar

     

03.02.

2020.-21.õppeaasta eeltarifikatsiooniga tutvumine õpetajatele

Direktor

 

10.02., 14.00

Ahtme Kooli töötajate üldkoosolek riskianalüüsiga tutvumiseks

Direktor

Ahtme Kooli töötajad on tutvunud riskianalüüsiga

18.02., 12.00

Maarja Küla spetsialistide kohtumine Ahtme Kooli õpilaste vanematega

Klassiõpetajad

Ahtme Kooli õpilaste vanemad on tutvunud lõpetajate võimalustega

19.02., 14.00

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Ahtme Kooli arengukava uuendamine;
 1. TÕKi järgi pikendatud aastate õppekava koostamiseks töörühma kinnitamine;
 1. Individuaalse õppekava koostamise algatamine ning rakendamine.

Direktor

Ahtme Kooli arengukava uuendatud seadusandlusele vastavalt;

TÕKi järgi õpilastele pikendatud aastate õppekava on koostatud ning rakendatud;

IÕK on rakendatud Kooli tegevuses

21.02., 9.30

Pidulik aktus Eesti Vabariigi aastapäeva puhul Ahtme Kooli õpilastele

Klassiõpetajad

Õppekava on täidetud korralikult

25.02.

Õpilaste puudumistest andmed III.perioodi jooksul

Õppealajuhataja

Kooli dokumentatsioon on kontrollitud

Märts

     

02.03.

Klassipäevikute korraline kontroll

Õppealajuhataja

Kooli dokumendid on kontrollitud

05.03.

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt korraldatud konverentsil „Hariduslike erivajadustega laste hariduskorraldus“ osalemine

Direktor,

sotsiaalpedagoog

 

10.03., 14.00

„Liivafantaasia“ õpituba tulevaste õpilastele ja nende vanematele

M.Arhipova

Esimese klassi tulevaste õpilaste vanematele on näidatud arenguvõimalused koolis

19.03.

Õpetajate korraline koosolek

Õppealajuhataja

 

31.03.

Järgmise õppeaasta kooli õppekavade/õpetajate ainekavade kohta ettepanekud

Järgmise õppeaasta õpetajad

Järgmise õppeaasta ainekavad on valmistatud

Aprill

     

15.04., 14.00

Ahtme Kooli õppenõukogu koosolek järgmise päevakavaga:

 1. Lõpueksamite komisjonide koosseisu kinnitamine.

Direktor

Lõpueksamite komisjonid on vormistatud.

20.-24.04.

Klassipäevikute ning teise dokumentatsiooni korraline kontroll

Õppealajuhataja

Koolidokumentatsioon vormistatakse seadusandlusele vastavalt

Aprilli jooksul

Arenguvestluste õpilastega läbiviimine

Klassijuhatajad

Koostöö vanematega

Mai

     

Mai jooksul

Arenguvestluste õpilastega läbiviimine

Klassijuhatajad

Koostöö vanematega

06.05., 14.00

Õpetajate korraline koosolek

Projektide osalejad

Projektide tulemused kasutatakse õppetegevustes

20.05., 14.00

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Ahtme Kooli õpilaste tunnustamine kiituskirjaga;
 1. L9. klassi õpilaste lõpueksamitele lubamine.

Direktor

Parimad õpilased on tunnustatud kiituskirjaga;

Lõpuklasside õpilaste dokumendid on ülekontrollitud.

Juuni

     

05.06.

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine;
 1. Ahtme Kooli õpilaste põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine;
 1. 2020.-21.õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine.

Direktor

Õpilased on üleviidud järgmisse klassi;

Lõpetajate põhikooli lõputunnistused on valmistatud korralikult;

2020.-21.õppeaasta üldtööplaani eelnõu on arutatud valmistamiseks.

Juuli

     
       

August

     

31.08.

Ahtme Kooli õppenõukogu järgmise päevakavaga:

 1. 2019.-20.õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks;
 2. 2020.-21.õppeaasta üldtööplaani läbi arutamine ja heaks kiitmine;
 1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
 2. Individuaalse õppekava koostamise algatamine ning rakendamine.

Direktor

Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused on arutatud.

Kooli üldtööplaan on vastuvõetud;

Kooli nõukogu sekretär on valitud.

Individuaalsed õppekavad on rakendatud kooli tegevuses.

Klikke: 3792