Ahtme kooli hoolekogu 2020 aasta tööplaan:

1. Veebruar - märts (elektrooniline koosolek)
Ahtme Kooli arengukava uuendatud variandile arvamuse andmine

2. Mai - juuni
Ahtme Kooli õpilaskodu kodukorrale arvamuse andmine
Ahtme Kooli õppekava muutmisele arvamuse andmine
2019/20 õppeaasta tulemused

3. Detsember
Ahtme Kooli jõuluüritus

Klikke: 804