Avalik teave

Ahtme Kooli dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.

Dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs alates 29.12.2014.a Ahtme Koolis registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.

Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed. Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue esitada elektrooniliselt e-postile: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Ahtme Kooli töötajate puhkuste, koolituste ja lähetuste korraldustega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali avalikust registrist 

Ahtme Kooli vana dokumentideregister

Ahtme Kooli Eesti koolide haldamise infosüsteemis (EKIS) dokumendiregister kuni 31.08.2022.a

Ahtme Kooli dokumendiregister (PINAL) kehtiv alates 01.09.2022.a

Järelevalve kontaktid

Ida piirkond (Jõhvi)

Ida-Virumaa: Anastassia Vrabi, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., tel 56876469

Korruptsiooniennetus

Kontaktisik korruptsiooniennetusega seotud küsimustes Haridus- ja teadusministeeriumis: Hille Voolaid (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.)

Isikuandmete töötlemine

Ahtme Kool isikuandmete töötlemisel lähtub HTMi reeglitest, vt.vähemalt https://www.hm.ee/et/isikuandmete-tootlemine/

Ahtme Kooli isikuandmete töötlemisel vastutav isik on sekretär-asjaajaja Oksana Peterson, +3723366071, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

GDPR
Vastavalt 2016. aasta 27. aprillil jõustunud Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu määrusele nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise (edaspidi "GDPR") ning direktiivi 95/46 /EÜ kehtetuks tunnustamise kohta, teavitame teid konfidentsiaalsust ja õigust isikuandmete kaitsele arvestades sellest, kuidas me teie isikuandmeid kasutame (GDPR artikkel 13).
Vastutav töötleja on Ahtme kool, e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., tel. +372 336 6071. Teie isikuandmete säilitamise aeg vastab andmesubjekti ja vastutava töötleja vahel sõlmitud lepingu tähtajale ning raamatupidamise seaduses (Raamatupidamise seadus RT I 2002, 102, 600) sätestatud arhiividokumentide säilitamisajale. Teie isikuandmete töötlemine meie ettevõttes on vajalik lepingu täitmiseks, kui andmesubjekt on üheks lepinguosalistest, lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b), või kui isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt c). Teavitame Teid, et Teil on õigus pääseda juurde oma isikuandmetele ning oma isikuandmeid parandada või kustutada (GDPR-i artiklid 15-17), piirata nende töötlemist või esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele (GDPR artiklid 18 ja 21), samuti õigus esitada kaebusi andmekaitse järelevalveasutusele (GDPR artikkel 77).

Ahtme Kooli isikuandmete töötlemise kord 

Volitatud kasutajatele

Ahtmekool.ee veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised. Küpsistest loobumine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi.