«Ahtme Kool ettevalmistamine hoolduslaste õpetamiseks» (Erasmus+) 2014 - 2015

2014 aastal oli Ahtme Koolis loodud rahvusvahelistumise strateegia, mille eesmärgiks oli kooli ettevalmistamine hoolduslaste õpetamiseks, uuenduslikkuse edendamine ja õpetamiskvaliteedi parandamine. Uue õppekava (hooldus) lisandumine tähendas, et muutub õpilaskollektiiv, ja selleks, et kasutada uusi materiaalseid tingimusi ja luua erinevatele õpilastele uusi arenguvõimalusi, pidime hädavajalikuks lähima kahe õppeaasta jooksul Ahtme Kooli pedagoogidele ja teiste töötajatele korraldada ja läbi viia täiendkoolitusi.

Lähtuvalt kooli eesmärkidest ja prioriteetsetest teemadest said valitud järgmised täiendõppe võimalused:
1. Töövarjukogemus Bluebell Park koolis (Suurbritannia), 19 päeva: kaks õpetajat. Ahtme Kool tegi antud kooliga koostööd Comeniuse koostööprojektis "Outdoor education for SEN pupils". See kool on meile suurepäraseks eeskujuks, kellelt me saame palju õppida. Õppeprogramm katas kõik prioriteetsed teemad.
2. Programm "Outdoor leardership" Portugalis, 1 inimene: õuesõppe teema oli viimastel aastatel meie koolis prioriteetne, tegime selles valdkonnas erianevaid algatusi ja projekte, hetkel korraldame õuesõppe tunde pidevalt õppeprotsessi osana. Õuesõpe arendab õpilaste kommunikatiivseid oskusi ja parandab sotsiaalkäitumist. Õuesõppe eesmärgiks on tagada õpilaste huvi ainetundides, kasutades aktiivõppe meetodit; lähendada õpilasi reaalse elukeskkonnaga; paremini tunnetada ja mõista loodust; õpetada õpilasi märkama looduse ilu.
Antud õppeprogramm oli vajalik õuesõppe uuele tasemele tõstmiseks (eestvedamine keskkonnahariduse valdkonnas) ja oskuste värskendamiseks. Koolituses osaleb ainult üks õpetaja, kes edastab teadmisi teistele.
3. Programm "Every pupil is important - special education in Finland and Europe" Soomes, 1 inimene. Koolituse teemad: hoolduslaste õpetamine Soomes, individuaalsed õppekavad, koostöö erinevate spetsialistide vahel, õuesõpe, kutseharidus. Eraldi teemaks on autismi spektri häiretega, aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega õpilastega pedagoogilise töö erisused ja vajadused. Lähetuse ajal toimuvad ka koolide külastamised ja ümarlauad õpetajatega.

Projekti õpitulemusi levitatakse ja kasutatakse laialdaselt kooli sees. Koolitusel osalejad olid ka need esimesed õpetajad, kes hakkasid töötama uue hooldusõppekava järgi ning viisid läbi sisekoolitusi teistele õpetajatele.

erasmus logo

Ahtmekool.ee veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised. Küpsistest loobumine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi.