„Rohelised oskused puuetega õpilastele"

KIK1

2022-2024
Rohetehnoloogia ettevõtluse arendamise programmide ja üldhariduskoolide õpilaste teadlikkuse suurendamise projektide toetus (Kliima.7.1.1)

Projekti käigus luuakse aianduse valdkonna õppebaas, mille kasutamisel toimetulekuõppe järgi põhikooli õpilased saaksid täpsemalt (omal kogemusel) teada, mida tähendab rohelised tehnoloogiad aianduses ja kuidas õpilased ise saavad selles valdkonnas kutset saada.

Projekti üldeesmärgiks on jagada õpilastele teadmisi rohetehnoloogiast ning rakendada seda praktilistes tegevustes. Tulemuseks ning ühtlasi eesmärgiks on laialdased teadmised vertikaalsest farmindusest ning seeläbi tervislikust toitumisest.

Projektis on neli täpsustatud eesmärki:

1. Koolis nutikasvuhoone ostmisega luuakse õppebaas selleks, et tööõpetuse aines õppeaasta jooksul toimetuleku klasside õpilased saaksid praktilisi oskusi aianduse valdkonnas eesmärgiga teada saada täpsemalt, kas aianduse valdkonna kutse sobib neile või ei sobi. Tulemus: aianduse valdkonna õppebaas on loodud.

2. Toimetuleku klasside õpetajad 2022.-23.õppeaasta jooksul uue õppebaasi abil uuendavad tööõpetuse ainekava ja loovad uued metoodilised materjalid just sellistele lõpetajatele, kes saaksid järgmisel õppeastmel astuda Räpina Aianduskooli. Tulemus: aianduse osa tööõpetuse ainekavas on uuendatud nutikasvuhoone kasutamisele vastavalt.

3. Toimetuleku klasside õpilased osalevad praktilistes tegevustes tööõpetuse tundide õppeaasta jooksul eesmärgiga proovida oma arenguvõimalusi aianduse valdkonnas. Tulemus: õppeaasta lõpus Räpina Aianduskooli külastamine just sellistele õpilastele, kes valib aianduse õppimise järgmisel õppeastmel.

4. Erivajadustega õpilased on väga piiratud oma tööoskuste ning töövõimaluste arengus. Meie eesmärk on selles, et uute seadmete (nutikasvuhoone) kasutamise kaudu õpetame neid süsteemselt töötama aianduse valdkonnas, näitame, et kooliköögis on võimalik kasutada saaki, harjutame neid austama oma ja teiste inimeste tööd. Tulemus: tööõpetus nagu põhiaine toimetulekuõppe õpilastele õpetatakse kooli õpilastele täies mahus kogu õppeaasta jooksul.

Toetas Eesti riik.

Ahtmekool.ee veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised. Küpsistest loobumine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi.