Rahvusvahelistumise strateegia

Kinnitatud 18.03.2014.a

Ahtme Kooli direktori

käskkirjaga nr 1-2/19

 

Ahtme Kooli arengukava oli koostatud 2013. aastani ja ei ole uuendatud seoses ERF „Ahtme Kooli õppehoone ja õpilaskodu renoveerimine“ projekti teostamisega, mille käigus järgmise (2014.-15.) õppeaasta jooksul koolipere peab õppida ja töötama asenduspindadel ja ülejärgmise (2015.-16.) õppeaasta jooksul hakkab õppeprotsessi korraldama uutes tingimustes.

Selle projekti teostamise tulemusena Ahtme Kooli kasutamiseks ehitatakse uued õppeklassid, loovruumid, õpilaskodu toad, ruum ravivõimlemiseks ja teised eriruumid – see tähendab, et 2015.-16. õppeaastal kooli tulevad õpilased erinevate tervise ja arengu probleemidega, kes siiani kasutab koduõppe vormi ja igapäevaselt koolis ei käi ja Ahtme Kool kahe õppekava (lihtsustatud õpe ja toimetulekuõpe) asemel pakub õpilastele hooldusõppe järgi õpetamisvõimalus täies mahus.

Arvestades 13. detsembri 2013.a Haridus- ja Teadusministri käskkiri nr 581 „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse kontseptsiooni kinnitamine“ peale renoveerimist Ahtme Kool hakkab vastama oma endise arengukava visioonile ja missioonile.

AHTME KOOLI VISIOON:

KAASAEGSETES TINGIMUSTES TÖÖTAV KOOL ERINEVATE ERIVAJADUSTEGA LASTELE, MIS TÖÖTAB EDUKALT JA KVALITEETSELT LASTE SPETSIALISEERIMIST TAGAVATE MITMESUGUSTE ÕPPEKAVADE ALUSEL.

AHTME KOOLI MISSIOON:

ERIVAJADUSTEGA LASTE KVALITEETNE ÕPETAMINE NENDE EDUKAKS KASVATAMISEKS JA SOTSIALISEERIMISEKS KAASAEGSETES ÜHISKONDLIKES TINGIMUSTES.

Pedagoogidele ja teiste kooli töötajatele see tähendab, et muutub õpilaskollektiiv ja selleks, et kasutada uued materiaalsed tingimused ja luua uued arenguvõimalused erinevatele õpilastele, lähimate kahe õppeaasta jooksul peame hädavajalikuks korraldada ja viia läbi Ahtme Kooli pedagoogidele ja teiste töötajatele täiendkoolitused, kursused, väljasõidud, stažeerimisvõimalused jne järgmiste eesmärkidega:

 • anda kõikidele Ahtme Kooli töötajatele professionaalseid pädevusi töötada õpilastega hooldusõppekava järgi;
 • selgitada välja pedagoogidele õpilaste toimetuleku- ja hooldusõppekava järgi vahelisi sarnasusi ja erinevusi selleks et kasutada tuleviku kooli klassikomplektide loomise käigus õpilaste arenguvõimalusi;
 • pakkuda pedagoogidele rahvusvahelisi kogemusi HEV-õpilaste õpetamise kvaliteedi tõstmise jaoks;
 • teha ettevalmistusi selleks, et uues õppehoones Ahtme Kooli pedagoogid oskasid jagada kogemusi teiste kooli pedagoogidele;
 • parendada töötajate võõrkeelte, suhtlemis- ja enesetäiustamise oskusi;
 • koguda erinevate haridussüsteemide kogemused HEV-õpilaste kaasamiseks ja saatmiseks peale kooli lõpetamist.

Arvame, et kõige sobivam vorm Ahtme Kooli personali täiendkoolituste läbiviimiseks 2014.-15. ja 2015.-16. õppeaastate jooksul on projekt, sest see annab võimalust arvestada vajadusi ja soove individuaalse tasemel projekti osaleja(te)le, säästa eelarve vahendid uue materiaalse tingimuste loomiseks ning arendada iga töötaja aktiivsuse ning iseseisvuse. Projekti töövorm annab võimalust uusi töö- ja õpetamismeetodeid kasutada õpilaste vajaduste arvestamisega, väljasõitude käigus luua väikesi töö- ja õppegruppe, HEV-õpilastele sotsialiseerida edukamalt, proovida võõrkeelte oskusi iseseisvamalt ja tulemusena kõikide uute võimaluste kasutamine kõrgendab iga projektiosalejale enesehindamise.

Peamised täiendkoolituse teemad Ahtme Kooli töötajatele:

 1. Kommunikatiivsete oskuste ja sotsiaalkäitumise vilumiste mitmekülgne ja võimetekohane areng HEV-õpilastele;
 2. Autismi spektri häiretega, aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega õpilastega pedagoogilise töö erisused ja vajadused;
 3. Võimalike olustiku- ja tööoskuste loomine toimetuleku- ja hooldusõppega õpilastele;
 4. Esmaabi osutamine toimetuleku- ja hooldusõppega õpilastele, pedagoogide ettevalmistus ohuolukorras tegutsemiseks;
 5. Psühholoogiline abi pedagoogidele, kes töötab toimetuleku- ja hooldusõppe järgi õpilastega;
 6. Koostöö arendamine HEV-õpilaste vanemate-, sotsiaaltöötajate-, psühhiaatri- ja teiste sihtgruppidega selleks, et uutes tingimustes pakkuda Ahtme Kooli õpilastele võimalikult parema õpetamisvõimalusi.

Ahtme Koolis viimaste aastate jooksul õpilased osalevad väga aktiivselt erinevate projektide teostamisel ja arvestades nende kogemused ja võimalused arvame nende arengule tähtsamateks teemadeks järgmised:

 1. Kommunikatiivsete oskuste ja sotsiaalkäitumise vilumiste võimatekohane areng rahvusvaheliste laagrite osalejatele; nende poolt valmistatud tagasiside teistele kooli õpilastele erinevates vormides;
 2. Tööõpetuse, kodunduse, muusika, kunsti , ravivõimlemise, õueõppe tundide ning teiste praktiliste õppevormide (sh projektides osalemine) kasutamine  HEV-õpilaste edukamaks arendamiseks ning nende oskuste kinnitamiseks;
 3. Inglise keele algtasemel praktiline kasutamine kooli pedagoogide ja vabatahtliku kooli külastajate abil;
 4. Ahtme Kooli õpilaste aktiivne kaasamine uue õppehoone kodukorra koostamisele ning heaperemeheliku kasutamise reeglite loomisele selleks, et kasvatada õpilasi hea kodaniku tavadega.

Strateegia elluviimine

Selleks, et ellu viia kõik eelnimetatud strateegia eesmärke ja teemasid, Ahtme Koolis kasutatakse erinevad töövormid, sh. igakuulised pedagoogide koosolekud, igaveerandilised õppenõukogu koosolekud, igaprojektilised infokohtumised kõikidele ja huvilistele erinevatel tasemel, igaaastased kogu kollektiivi kahepäevased väljasõidud. Tänase kollektiivi liikmed oskavad erinevates projektides osaleda iseseisvalt ja aktiivselt ning heameelega valmis uutes töötingimustes edasi areneda Ahtme Kooli töövõimalusi.

Oma tegevuste planeerimisel lähtume järgmiste strateegiate ja arengukavade eesmärkidest:

 • Strateegia „Euroopa 2020“
 • Eesti Haridusstrateegia 2020
 • Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ ning teistest riigidokumentidest.
Klikke: 6825
Ahtmekool.ee veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised. Küpsistest loobumine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi.