12.06.2023 õppenõukogu protokoll nr 1-5/23/4

ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS
Märge tehtud: 12.06.2023
Kehtib kuni: 11.10.2098
Alus: AvTS §35 lg 1 p 12
Teabevaldaja: Ahtme Kool

Ahtme Kool

 

ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKU

PROTOKOLL 2022./23. õa nr 6

12.06.2023 nr 1-5/23/4

Ahtme Kool

12.06.2023, algus kell 14.00 lõpp 14.40

Juhatas J.Ditjatkina

Protokollija A.Leppik

Võtsid osa:

Bassova, Galina

Bobyleva, Ljubov

Ditjatkina, Jelena

Koroljova, Aljona

Lang, Ilona

Leppik, Arina

Maljonkina, Irina

Meiner, Marin

Mihhailova, Jelena

Nazarenko, Tatjana

Pavlenko, Jelena

Sakharuk, Olga

Speževa, Niina

Štšur, Olga

Zimnitskaja, Viktoria

Žugunova, Larissa

Tassinkevitš, Irina

Yanson, Alexandra

Osalesid elektrooniliselt: Leppik, A., Žugunova, L.

Puudusid: 2 (Maško, J., Arhipova, M. - lastega)

J.Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli õppenõukogu päevakava ja selle muudatusi ning see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine;
 2. Õpilaste põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine;
 3. -24.õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine;
 4. Õppekava uuendamise komisjoni kinnitamine.

Loe edasi: 12.06.2023 õppenõukogu protokoll nr 1-5/23/4

12.10.2022 õppenõukogu protokoll nr 1-5/22/1 (elektrooniline)

ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS
Märge tehtud: 12.10.2022
Kehtib kuni: 11.10.2097
Alus: AvTS §35 lg 1 p 12
Teabevaldaja: Ahtme Kool

Ahtme Kool

12.10.2022, algus kell 14.15 lõpp 14.35

Juhatas J.Ditjatkina

Protokollija A.Leppik     

Võtsid osa:

Bassova, Galina

Bobyleva, Ljubov

Ditjatkina, Jelena

Lang, Ilona

Leppik, Arina

Maljonkina, Irina

Maško, Jelena

Mihhailova, Jelena

Nazarenko, Tatjana

Sakharuk, Olga

Speževa, Niina

Štšur, Olga

Zimnitskaja, Viktoria

Žugunova, Larissa

Tassinkevitš, Irina

Yanson, Aleksandra

Puudus: 2 - J.Pavlenko (haigusleht), A.Koroljova

J.Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli õppenõukogu päevakava ning

see kinnitati.

 

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. Individuaalse õppekava koostamise algatamine ning rakendamine;
 2. Tulekahjuõppusele ettevalmistus;

Loe edasi: 12.10.2022 õppenõukogu protokoll nr 1-5/22/1 (elektrooniline)

31.08.2022 õppenõukogu protokoll № 7

Ahtme Kool

Algus kell 10.00, lõpp 10.50

Juhatas J.Ditjatkina

Protokollis A.Leppik      

Võtsid osa:

Bobyleva, Ljubov

Bassova, Galina

Ditjatkina, Jelena

Koroljova, Aljona

Lang, Ilona

Leppik, Arina

Maljonkina, Irina

Maško, Jelena

Mihhailova, Jelena

Nazarenko, Tatjana

Pavlenko, Jelena

Sakharuk, Olga

Speževa, Niina

Štšur, Olga

Zimnitskaja, Viktoria

Žugunova, Larissa

Tassinkevitš, Irina

Yanson, Aleksandra

Puudusid: -

 1. Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli õppenõukogu päevakava ning see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. -22.õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks;
 2. -23.õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja heaks kiitmine;
 3. Õppenõukogu sekretäri valimine järgmiseks õppeaastaks;
 4. Õpilaste liikumine (Volemir Stanislav Georgijev);
 5. Tunnustamise korra arutamine.

Loe edasi: 31.08.2022 õppenõukogu protokoll № 7

08.06.2022 õppenõukogu protokoll № 5 (elektrooniline)

Ahtme Kool

Algus kell 14.00, lõpp 14.30

Juhatas J. Ditjatkina

Protokollis A.Leppik      

Võtsid osa:

Bassova, Galina

Bobyleva, Ljubov

Ditjatkina, Jelena

Koroljova, Aljona

Lang, Ilona

Leppik, Arina

Speževa, Niina

Štšur, Olga

Zimnitskaja, Viktoria

Žugunova, Larissa

Tassinkevitš, Irina

Yanson, Alexandra

J. Ditjatkina tutvustas Ahtme Kooli õppenõukogu päevakava ning see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine;
 2. Õpilaste põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine;
 3. -23.õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine;
 4. Õnnetusjuhtumi analüüsimine.

Loe edasi: 08.06.2022 õppenõukogu protokoll № 5 (elektrooniline)

19.05.2022 õppenõukogu protokoll № 5 (elektrooniline)

Ahtme Kool

Algus kell 14.00, lõpp 14.30

Juhatas J.Ditjatkina

Protokollis  A.Leppik     

Võtsid osa:

Bassova, Galina

Bobyleva, Ljubov

Ditjatkina, Jelena

Lang, Ilona

Leppik, Arina

Maljonkina, Irina

Maško, Jelena

Mihhailova, Jelena

Nazarenko, Tatjana

Pavlenko, Jelena

Sakharuk, Olga

Speževa, Niina

Štšur, Olga

Zimnitskaja, Viktoria

Tassinkevitš, Irina

Yanson, Alexandra

Puudusid: 2 (Koroljova, Aljona, Žugunova, Larissa)

 1. Ditjatkina tutvustas  Ahtme Kooli õppenõukogu päevakava ning see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. Ahtme Kooli õpilaste tunnustamine kiituskirjaga;
 2. L9.klassi õpilaste lõpueksamitele lubamine.

Loe edasi: 19.05.2022 õppenõukogu protokoll № 5 (elektrooniline)

13.04.2022 õppenõukogu protokoll № 4 (elektrooniline)

Ahtme Kool

Algus kell 14.00, lõpp 14.30

Juhatas J.Ditjatkina

Protokollis A.Leppik     

Võtsid osa:

Bassova, Galina

Bobyleva, Ljubov

Ditjatkina, Jelena

Koroljova, Aljona

Lang, Ilona

Leppik, Arina

Maljonkina, Irina

Maško, Jelena

Mihhailova, Jelena

Nazarenko, Tatjana

Pavlenko, Jelena

Sakharuk, Olga

Speževa, Niina

Štšur, Olga

Zimnitskaja, Viktoria

Žugunova, Larissa

Tassinkevitš, Irina

Yanson, Alexandra

Puudusid:

 1. Ditjatkina tutvustas Ahtme Kooli õppenõukogu päevakava ning see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. 2021.-22.õppeaasta lõpueksamite komisjonide koosseisu kinnitamine;
 2. Õpilastele pikendatud õppeaega kinnitamine.

Loe edasi: 13.04.2022 õppenõukogu protokoll № 4 (elektrooniline)

16.02.2022 õppenõukogu protokoll № 3 (elektrooniline)

Ahtme Kool

Algus kell 14.00, lõpp 14.20

Juhatas J.Ditjatkina

Protokollis A.Leppik     

Võtsid osa:

Bassova, Galina

Bobyleva, Ljubov

Ditjatkina, Jelena

Koroljova, Aljona

Lang, Ilona

Leppik, Arina

Maljonkina, Irina

Maško, Jelena

Mihhailova, Jelena

Nazarenko, Tatjana

Pavlenko, Jelena

Sakharuk, Olga

Speževa, Niina

Štšur, Olga

Zimnitskaja, Viktoria

Žugunova, Larissa

Tassinkevitš, Irina

Yanson, Alexandra

Puudusid:

J.Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli õppenõukogu päevakava ning see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. Õpilastele pikendatud õppeaega kinnitamine

Loe edasi: 16.02.2022 õppenõukogu protokoll № 3 (elektrooniline)

13.10.2021 õppenõukogu protokoll № 1 (elektrooniline)

Ahtme Kool

Algus kell 14.00, lõpp 14.30

Juhatas J.Ditjatkina

Protokollis A.Leppik     

Võtsid osa:

Bobyleva, Ljubov

Ditjatkina, Jelena

Lang, Ilona

Leppik, Arina

Maljonkina, Irina

Maško, Jelena

Mihhailova, Jelena

Nazarenko, Tatjana

Pavlenko, Jelena

Sakharuk, Olga

Speževa, Niina

Štšur, Olga

Zimnitskaja, Viktoria

Žugunova, Larissa

Taasinkevitš, Irina

Yanson, Aleksandra

Bassova, Galina

Puudusid: 1

J.Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli õppenõukogu muutunud päevakava ning see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. Individuaalse õppekava koostamise algatamine ning rakendamine;
 2. Õpilaste liikumine

Loe edasi: 13.10.2021 õppenõukogu protokoll № 1 (elektrooniline)

17.02.2021 õppenõukogu protokoll № 3

Ahtme Kool

Algus kell 14.00, lõpp 14.30

Juhatas O.Štšur

Protokollis A.Leppik     

Võtsid osa:

Bobyleva, Ljubov

Ditjatkina, Jelena

Koroljova, Aljona

Kuzmina, Olga

Lang, Ilona

Leppik, Arina

Maljonkina, Irina

Maško, Jelena

Nazarenko, Tatjana

Novikov, Sergei

Pavlenko, Jelena

Ryzhova, Irina

Speževa, Niina

Štšur, Olga

Zimnitskaja, Viktoria

Žugunova, Larissa

Tassinkevitš, Irina

Yanson, Aleksandra

Puudusid: -

O.Štšur tutvustas Ahtme Kooli õppenõukogu päevakava ning see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. Õpilaste liikumine.

Loe edasi: 17.02.2021 õppenõukogu protokoll № 3

16.12.2020 õppenõukogu protokoll № 2

Ahtme Kool

Algus kell 14.00, lõpp 14.45

Juhatas J.Ditjatkina

Protokollis A.Leppik     

Võtsid osa:

Bobyleva, Ljubov

Ditjatkina, Jelena

Konovalova, Aljona

Kuzmina, Olga

Lang, Ilona

Leppik, Arina

Maljonkina, Irina

Maško, Jelena

Nazarenko, Tatjana

Novikov, Sergei

Ryzhova, Irina

Pavlenko, Jelena

Speževa, Niina

Štšur, Olga

Zimnitskaja, Viktoria

Žugunova, Larissa

Tassinkevitš, Irina

Puudusid: Yanson, A.

J.Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli õppenõukogu päevakava ning see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. Õpilastele pikendatud õppeaega kinnitamine;
 2. 2020.-21. õppeaasta lõpueksamite õppeainete, vormi ja toimumise aegade kinnitamine
 3. Hädaolukorra lahendamise plaani läbiarutamine;

Loe edasi: 16.12.2020 õppenõukogu protokoll № 2

14.10.2020 õppenõukogu protokoll № 1

Ahtme Kool

Algus kell 14.00, lõpp 14.35

Juhatas J.Ditjatkina

Protokollis A.Leppik     

Võtsid osa:

Bobyleva, Ljubov

Ditjatkina, Jelena

Kuzmina, Olga

Lang, Ilona

Leppik, Arina

Maljonkina, Irina

Maško, Jelena

Nazarenko, Tatjana

Novikov, Sergei

Pavlenko, Jelena

Speževa, Niina

Štšur, Olga

Zimnitskaja, Viktoria

Žugunova, Larissa

Yanson, Aleksandra

Puudusid: Arhipova, M., Ryzhova, I., Konovalova, A., Tassinkevitš, I.

J.Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli õppenõukogu muutunud päevakava ning see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. Individuaalse õppekava koostamise algatamine ning rakendamine;
 2. Kooli hädaolukorra lahendamise plaani uuendamise töögrupi arutamine ja vastuvõtmine;
 3. Teenuste osutamise tingimuste ja korra arutamine ning vastu võtmine.

Loe edasi: 14.10.2020 õppenõukogu protokoll № 1

31.08.2020 õppenõukogu protokoll № 6

Ahtme Kool

Algus kell 10.00, lõpp 11. 00

Juhatas J.Ditjatkina

Protokollis V.Zimnitskaja     

Võtsid osa:

Arhipova, Marina

Bobyleva, Ljubov

Ditjatkina, Jelena

Kuzmina, Olga

Lang, Ilona

Leppik, Arina

Maljonkina, Irina

Maško, Jelena

Nazarenko, Tatjana

Novikov, Sergei

Pavlenko, Jelena

Ryzhova, Irina

Speževa, Niina

Štšur, Olga

Zimnitskaja, Viktoria

Žugunova, Larissa

Tassinkevitš, Irina

Yanson, Aleksandra

Puudus: Konovalova, Aljona.

J.Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli õppenõukogu muutunud päevakava ning see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. -20.õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks;
 2. -21.õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja heaks kiitmine;
 3. Õppenõukogu sekretäri valimine järgmiseks õppeaastaks;
 4. Individuaalse õppekava koostamise algatamine ning

Loe edasi: 31.08.2020 õppenõukogu protokoll № 6

05.06.2020 õppenõukogu protokoll № 5

Ahtme Kool

Algus kell 10.00, lõpp 11.00

Juhatas J.Ditjatkina

Protokollis V.Zimnitskaja    

Võtsid osa:

Arhipova, Marina

Bassova, Galina

Ditjatkina, Jelena

Konovalova, Aljona

Kuzmenkova, Irina

Lang, Ilona

Leppik, Arina

Maljonkina, Irina

Maško, Jelena

Nazarenko, Tatjana

Pavlenko, Jelena

Sarri, Kristina

Speževa, Niina

Štšur, Olga

Zimnitskaja, Viktoria

Žugunova, Larissa

Tassinkevitš, Irina

Yanson, Aleksandra

Puudusid 1 (Ljubov, Bobyleva – lapsehoolduspuhkusel)

J.Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli õppenõukogu päevakava ning see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine;
 2. Õpilaste põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine;
 3. Ahtme Kooli arengukava 2020-2025 läbiarutamine;
 4. -21.õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine.

Loe edasi: 05.06.2020 õppenõukogu protokoll № 5

20.05.2020 õppenõukogu protokoll № 4

Seoses koroonaviiruse kiire levikuga Eestis viiakse Ahtme Kooli Õppenõukogu № 4 elektrooniliselt läbi.

Algus kell 10.00, lõpp 10.30

Juhatas J.Ditjatkina

Protokollis V.Zimnitskaja    

Võtsid osa:

Arhipova, Marina

Bassova, Galina

Ditjatkina, Jelena

Kuzmenkova, Irina

Lang, Ilona

Leppik, Arina

Maljonkina, Irina

Maško, Jelena

Nazarenko, Tatjana

Pavlenko, Jelena

Sarri, Kristina

Speževa, Niina

Štšur, Olga

Tassinkevitš, Irina

Zimnitskaja, Viktoria

Žugunova, Larissa

Yanson, Aleksandra

Puudusid 1 (Bobyleva, Ljubov – lapsehoolduspuhkus).

J.Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli õppenõukogu päevakava ning see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. Ahtme Kooli õpilaste tunnustamine kiituskirjaga.
 1. KUULATI: direktorit

Loe edasi: 20.05.2020 õppenõukogu protokoll № 4

19.02.2020 õppenõukogu protokoll № 3

Ahtme Kool

Algus kell 14.00, lõpp 14.30

Juhatas J.Ditjatkina

Protokollis V.Zimnitskaja    

Võtsid osa:

Bassova, Galina

Ditjatkina, Jelena

Konovalova, Aljona

Kuzmenkova, Irina

Lang, Ilona

Leppik, Arina

Maljonkina, Irina

Maško, Jelena

Nazarenko, Tatjana

Pavlenko, Jelena

Sarri, Kristina

Speževa, Niina

Štšur, Olga

Zimnitskaja, Viktoria

Žugunova, Larissa

Yanson, Aleksandra

Puudusid 3 (Arhipova, Marina – õpilastega; Bobyleva, Ljubov – lapsehoolduspuhkus; Tassinkevitš, Irina - õpilastega)

J.Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli õppenõukogu täiendatud päevakava ning see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. Ahtme Kooli arengukava uuendamine.
 2. TÕKi järgi pikendatud aastate õppekava koostamiseks töörühma kinnitamine.
 3. Individuaalse õppekava koostamise algatamine ja rakendamine.

Loe edasi: 19.02.2020 õppenõukogu protokoll № 3

18.12.2019 õppenõukogu protokoll № 2

Ahtme Kool

Algus kell 14.00, lõpp 14.30

Juhatas J.Ditjatkina

Protokollis V.Zimnitskaja    

Võtsid osa:

Bassova, Galina

Ditjatkina, Jelena

Kuzmenkova, Irina

Leppik, Arina

Maljonkina, Irina

Maško, Jelena

Nazarenko, Tatjana

Pavlenko, Jelena

Sarri, Kristina

Speževa, Niina

Štšur, Olga

Zimnitskaja, Viktoria

Žugunova, Larissa

Yanson, Aleksandra

Puudusid 4 (Arhipova, Marina – õpilastega; Bobyleva, Ljubov – lapsehoolduspuhkus; Lang, Ilona – arsti juures; Tassinkevitš, Irina – koduõppel).

J.Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli õppenõukogu muutunud päevakava ning see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. 2019.-20.õppeaasta lõpueksamite õppeainete, vormi ja toimumise aegade kinnitamine.

Loe edasi: 18.12.2019 õppenõukogu protokoll № 2

16.10.2019 õppenõukogu protokoll № 1

Ahtme Kool

Algus kell 14.00, lõpp 14. 30

Juhatas O. Štšur

Protokollis V.Zimnitskaja     

Võtsid osa:

Arhipova, Marina

Bassova, Galina

Kuzmenkova, Irina

Lang, Ilona

Leppik, Arina

Maljonkina, Irina

Maško, Jelena

Nazarenko, Tatjana

Pavlenko, Jelena

Sarri, Kristina

Speževa, Niina

Štšur, Olga

Zimnitskaja, Viktoria

Žugunova, Larissa

Yanson, Aleksandra

Puudusid: Bobyleva, Ljubov (lapsehoolduspuhkus); Ditjatkina, Jelena (Ida-Viru koolide direktorite koosolek); Tassinkevitš, Irina (koduõpe)

O. Štšur tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli õppenõukogu päevakava ning see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. Õpilaste liikumine;
 2. Individuaalse õppekava koostamise algatamine ja rakendamine.

Loe edasi: 16.10.2019 õppenõukogu protokoll № 1

30.08.2019 õppenõukogu protokoll № 7

Ahtme Kool

Algus kell 10.00, lõpp 10. 55

Juhatas J.Ditjatkina

Protokollis V.Zimnitskaja    

Võtsid osa:

Arhipova, Marina

Bassova, Galina

Boltova, Irina

Ditjatkina, Jelena

Kuzmenkova, Irina

Lang, Ilona

Leppik, Arina

Maljonkina, Irina

Maško, Jelena

Pavlenko, Jelena

Sarri, Kristina

Smirnova, Erika

Speževa, Niina

Starovoitova, Galina

Štšur, Olga

Zimnitskaja, Viktoria

Žugunova, Larissa

Tassinkevitš, Irina

Yanson, Aleksandra

Puudusid: Bobyleva, Ljubov (lapsehoolduspuhkus);

J.Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli õppenõukogu muutunud päevakava ning see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. -19.õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks;
 2. -20.õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja heaks kiitmine;
 3. Õppenõukogu sekretäri valimine järgmiseks õppeaastaks;
 4. Individuaalse õppekava koostamise algatamine ja rakendamine.

Loe edasi: 30.08.2019 õppenõukogu protokoll № 7

6.06.2019 õppenõukogu protokoll № 6

Ahtme Kool

Algus kell 14.00, lõpp 14.30

Juhatas J.Ditjatkina

Protokollis V.Zimnitskaja    

Võtsid osa:

Bassova, Galina

Ditjatkina, Jelena

Kuzmenkova, Irina

Lang, Ilona

Leppik, Arina

Maljonkina, Irina

Maško, Jelena

Nazarenko, Tatjana

Pavlenko, Jelena

Sarri, Kristina

Speževa, Niina

Štšur, Olga

Zimnitskaja, Viktoria

Žugunova, Larissa

Tassinkevitš, Irina

Yanson, Aleksandra

Puudusid 2 (Arhipova, Marina – lastega, Bobyleva, Ljubov – lapsehoolduspuhkusel)

J.Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli õppenõukogu päevakava ning see kinnitati.

 

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine;
 2. Õpilaste põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine;
 3. -20.õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine.

Loe edasi: 6.06.2019 õppenõukogu protokoll № 6

22.05.2019 õppenõukogu protokoll № 5

Ahtme Kool

Algus kell 14.00, lõpp 14.30

Juhatas J.Ditjatkina

Protokollis V.Zimnitskaja    

Võtsid osa:

Bassova, Galina

Ditjatkina, Jelena

Kuzmenkova, Irina

Lang, Ilona

Leppik, Arina

Maljonkina, Irina

Maško, Jelena

Nazarenko, Tatjana

Pavlenko, Jelena

Sarri, Kristina

Speževa, Niina

Štšur, Olga

Zimnitskaja, Viktoria

Žugunova, Larissa

Yanson, Aleksandra

Puudusid 3 (Arhipova, Marina – õpilastega; Bobyleva, Ljubov – lapsehoolduspuhkus; Tassinkevitš, Irina – õpilastega).

J.Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli õppenõukogu päevakava ning see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. Ahtme Kooli õpilaste tunnustamine kiituskirjaga;
 2. L9.klassi õpilaste lõpueksamitele lubamine;
 3. Arenguvestluse läbiviimise korra uuendamine;
 4. Töökorralduse reeglite uuendamine.

Loe edasi: 22.05.2019 õppenõukogu protokoll № 5

10.04.2019 õppenõukogu protokoll № 4

Ahtme Kool

Algus kell 14.00, lõpp 14.30

Juhatas J.Ditjatkina

Protokollis V.Zimnitskaja    

Võtsid osa:

Bassova, Galina

Ditjatkina, Jelena

Kuzmenkova, Irina

Lang, Ilona

Leppik, Arina

Maljonkina, Irina

Nazarenko, Tatjana

Pavlenko, Jelena

Sarri, Kristina

Speževa, Niina

Štšur, Olga

Zimnitskaja, Viktoria

Žugunova, Larissa

Puudusid 5 (Arhipova, Marina – lastega; Bobyleva, Ljubov – lapsehoolduspuhkus; Maško, Jelena – õpilastega; Tassinkevitš, Irina – õpilastega, Yanson, Aleksandra – õpilastega).

J.Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli õppenõukogu päevakava ning see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. -19.õppeaasta lõpueksamite komisjonide koosseisu kinnitamine.

Loe edasi: 10.04.2019 õppenõukogu protokoll № 4

20.02.2019 õppenõukogu protokoll № 3

Ahtme Kool

Algus kell 14.00, lõpp 14.30

Juhatas J.Ditjatkina

Protokollis V.Zimnitskaja    

Võtsid osa:

Ditjatkina, Jelena

Bassova, Galina

Lang, Ilona

Leppik, Arina

Maljonkina, Irina

Nazarenko, Tatjana

Pavlenko, Jelena

Sarri, Kristina

Speževa, Niina

Štšur, Olga

Zimnitskaja, Viktoria

Žugunova, Larissa

Tassinkevitš, Irina

Yanson, Aleksandra

Puudusid 3 (Arhipova, Marina – õpilastega; Bobyleva, Ljubov – haigusleht; Kuzmenkova, Irina - haigusleht)

J.Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli õppenõukogu päevakava ning see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. Ahtme Kooli õpilastele pikendatud õppeaega kinnitamine.

Loe edasi: 20.02.2019 õppenõukogu protokoll № 3

20.12.2018 õppenõukogu protokoll № 2

Ahtme Kool

Algus kell 14.00, lõpp 14.35

Juhatas J.Ditjatkina

Protokollis V.Zimnitskaja    

Võtsid osa:

Ditjatkina, Jelena

Kuzmenkova, Irina

Lang, Ilona

Leppik, Arina

Makarova, Valentina

Maljonkina, Irina

Nazarenko, Tatjana

Pavlenko, Jelena

Pospelova, Jelena

Sarri, Kristina

Speževa, Niina

Štšur, Olga

Zimnitskaja, Viktoria

Žugunova, Larissa

Tassinkevitš, Irina

Yanson, Aleksandra

Puudusid 2 (Arhipova, Marina – õpilastega, Bobyleva, Ljubov - haigusleht)

J.Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli õppenõukogu muutunud päevakava ning see kinnitati.

 

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. Ahtme Kooli õpilastele pikendatud õppeaega kinnitamine;
 2. Individuaalse õppekava koostamise algatamine ning rakendamine;
 3. -19.õppeaasta lõpueksamite õppeainete, vormi ja toimumise aegade kinnitamine.

Loe edasi: 20.12.2018 õppenõukogu protokoll № 2

17.10.2018 õppenõukogu protokoll № 1

Ahtme Kool

Algus kell 14.15, lõpp 14. 35

Juhatas J.Ditjatkina

Protokollis V.Zimnitskaja    

Võtsid osa: 16

Bobyleva, Ljubov

Ditjatkina, Jelena

Kuzmenkova, Irina

Leppik, Arina

Lang, Ilona

Maljonkina, Irina

Nazarenko, Tatjana

Pavlenko, Jelena

Pospelova, Jelena

Sarri, Kristina

Speževa, Niina

Štšur, Olga

Zimnitskaja, Viktoria

Žugunova, Larissa

Tassinkevitš, Irina

Yanson, Aleksandra

Puudusid 2 (Arhipova, Marina – lastega, Maško, Jelena)

J.Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli õppenõukogu päevakava ning see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. Individuaalse õppekava koostamise algatamine ning rakendamine;
 2. Ahtme Kooli õpilaste vastuvõtmise korra uuendamine;

Loe edasi: 17.10.2018 õppenõukogu protokoll № 1

06.06.2018 õppenõukogu protokoll № 5

Ahtme Kool

Algus kell 14.00, lõpp 14.30

Juhatas J.Ditjatkina

Protokollis V.Zimnitskaja    

Võtsid osa:

Bobyleva, Ljubov

Ditjatkina, Jelena

Kuzmenkova, Irina

Lang, Ilona

Leppik, Arina

Makarova, Valentina

Maljonkina, Irina

Maško, Jelena

Nazarenko, Tatjana

Pavlenko, Jelena

Pospelova, Jelena

Sarri, Kristina

Speževa, Niina

Štšur, Olga

Zimnitskaja, Viktoria

Tassinkevitš, Irina

Yanson, Aleksandra

Puudusid 3 (Arhipova, Marina – lastega; Raud, Jüri – haiguslehel; Žugunova, Larissa – arsti juures).

J.Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli õppenõukogu päevakava ning see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine;
 2. Ahtme Kooli õpilaste põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine;
 3. -2019.õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine.

Loe edasi: 06.06.2018 õppenõukogu protokoll № 5

23.05.2018 õppenõukogu protokoll № 4

Ahtme Kool

Algus kell 14.00, lõpp 14.55

Juhatas J.Ditjatkina

Protokollis V.Zimnitskaja    

Võtsid osa:

Bobyleva, Ljubov

Ditjatkina, Jelena

Kuzmenkova, Irina

Lang, Ilona

Leppik, Arina

Makarova, Valentina

Maljonkina, Irina

Maško, Jelena

Nazarenko, Tatjana

Pavlenko, Jelena

Pospelova, Jelena

Sarri, Kristina

Speževa, Niina

Štšur, Olga

Zimnitskaja, Viktoria

Žugunova, Larissa

Tassinkevitš, Irina

Yanson, Aleksandra

Puudusid 2 (Arhipova, Marina – lastega; Raud, Jüri – haiguslehel).

J.Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli õppenõukogu päevakava ning see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. Ahtme Kooli õpilaste tunnustamine kiituskirjaga;
 2. klassi õpilaste lõpueksamitele lubamine;

Loe edasi: 23.05.2018 õppenõukogu protokoll № 4

18.04.2018 õppenõukogu protokoll № 3

Ahtme Kool

Algus kell 14.00, lõpp 14.45

Juhatas J.Ditjatkina

Protokollis V.Zimnitskaja    

Võtsid osa:

Bobyleva, Ljubov

Ditjatkina, Jelena

Kuzmenkova, Irina

Lang, Ilona

Leppik, Arina

Makarova, Valentina

Maljonkina, Irina

Maško, Jelena

Nazarenko, Tatjana

Pavlenko, Jelena

Pospelova, Jelena

Sarri, Kristina

Speževa, Niina

Štšur, Olga

Zimnitskaja, Viktoria

Žugunova, Larissa

Tassinkevitš, Irina

Yanson, Aleksandra

Puudusid 2 (Arhipova, Marina – lastega, Raud Jüri - lastega)

J.Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli õppenõukogu päevakava ning see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. -18.õppeaasta lõpueksamite komisjonide koosseisu kinnitamine;
 2. Ahtme Kooli õpilastele pikendatud õppeaega kinnitamine;

Loe edasi: 18.04.2018 õppenõukogu protokoll № 3

20.12.2017 õppenõukogu protokoll № 2

Ahtme Kool

Algus kell 14.00, lõpp 14.30

Juhatas J.Ditjatkina

Protokollis V.Zimnitskaja    

Võtsid osa:

Bobyleva, Ljubov

Ditjatkina, Jelena

Kuzmenkova, Irina

Lang, Ilona

Leppik, Arina

Makarova, Valentina

Maljonkina, Irina

Nazarenko, Tatjana

Pavlenko, Jelena

Pospelova, Jelena

Sarri, Kristina

Speževa, Niina

Štšur, Olga

Zimnitskaja, Viktoria

Žugunova, Larissa

Tassinkevitš, Irina

Yanson, Aleksandra

Puudusid 2 (Arhipova, Marina – lastega, Raud Jüri)

J.Ditjatkina  tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli õppenõukogu muutunud päevakava ning see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. Ahtme Kooli õpilastele pikendatud õppeaega kinnitamine;
 2. Individuaalse õppekava koostamise algatamine ning rakendamine;
 3. 2017.-18.õppeaasta lõpueksamite õppeainete, vormi ja toimumise aegade kinnitamine.

Loe edasi: 20.12.2017 õppenõukogu protokoll № 2

18.10.2017 õppenõukogu protokoll № 1

Ahtme Kool

Algus kell 14.15, lõpp 14.45                     

Juhatas J.Ditjatkina

Protokollis V.Zimnitskaja    

Võtsid osa:

Bobyleva, Ljubov

Ditjatkina, Jelena

Kuzmenkova, Irina

Lang, Ilona

Leppik, Arina

Makarova, Valentina

Maljonkina, Irina

Nazarenko, Tatjana

Pavlenko, Jelena

Pospelova, Jelena

Sarri, Kristina

Speževa, Niina

Štšur, Olga

Zimnitskaja, Viktoria

Žugunova, Larissa

Tassinkevitš, Irina

Yanson, Aleksandra

Puudusid 1 (Arhipova, Marina – lastega)

J.Ditjatkina  tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli õppenõukogu muutunud päevakava ning see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. Individuaalse õppekava koostamise algatamine ning rakendamine;
 2. Õpilaste liikumine;
 3. Ahtme Kooli arengukava läbiarutamine;

Loe edasi: 18.10.2017 õppenõukogu protokoll № 1

31.08.2017 õppenõukogu protokoll № 5

Ahtme Kool

Algus kell 10.00, lõpp 10.45                     

Juhatas J.Ditjatkina

Protokollis V.Zimnitskaja    

Võtsid osa:

Arhipova, Marina

Bassova, Galina

Bobyleva, Ljubov

Boltova, Irina

Ditjatkina, Jelena

Jermolajeva, Marina

Maljonkina, Irina

Pavlenko, Jelena

Pospelova, Jelena

Sarri, Kristina

Smirnova, Erika

Speževa, Niina

Kuzmenkova, Irina

Štšur, Olga

Zimnitskaja, Viktoria

Žugunova, Larissa

Tassinkevitš, Irina

Yanson, Aleksandra

Lang, Ilona

Puudusid: 2 ( 1 – projekt, 1- haigusleht)

J.Ditjatkina  tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli õppenõukogu muutunud päevakava ning see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. 2016.-17.õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks;
 2. 2017.-18.õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja heaks kiitmine;
 3. Õppenõukogu sekretäri valimine järgmiseks õppeaastaks;
 4. Ahtme Kooli õppekava uuendamine;
 5. Individuaalse õppekava koostamise algatamine ja rakendamine.

Loe edasi: 31.08.2017 õppenõukogu protokoll № 5

05.06.2017 õppenõukogu protokoll № 4

Ahtme Kool

Algus kell 14.00, lõpp 14.30                      

Juhatas J.Ditjatkina

Protokollis A.Leppik      

Võtsid osa:

1. Bobyleva, Ljubov

2. Ditjatkina, Jelena

3. Kuzmenkova, Irina

4. Lang, Ilona

5. Leppik, Arina

6.  Makarova, Valentina

7.  Maljonkina, Irina

8.  Miträikina, Tatjana

9. Nazarenko, Tatjana

10. Pavlenko, Jelena

11. Pospelova, Jelena

12. Sarri, Kristina

13. Speževa, Niina

14. Štšur, Olga

15. Zagorulko, Boriss

16. Zimnitskaja, Viktoria

17. Žugunova, Larissa

18. Tassinkevitš, Irina

19. Yanson, Aleksandra

Puudusid: 2 ( 1 – lastega, 1 – puhkusel)

J. Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli päevakava ning selle muudatusi ja see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine;
 2. Ahtme Kooli õpilaste põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine;
 3. Ahtme Kooli arengukava 2017 – 2020 vastuvõtmine;
 4. 2017.-2018. õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine.

Loe edasi: 05.06.2017 õppenõukogu protokoll № 4

21.12.2016 õppenõukogu protokoll № 2

Ahtme Kool

Algus kell 14.00, lõpp 14.30                      

Juhatas J.Ditjatkina

Protokollis A.Leppik      

Võtsid osa:

1. Bobyleva, Ljubov

2. Ditjatkina, Jelena

3. Kuzmenkova, Irina

4. Lang, Ilona

5. Leppik, Arina

6.  Makarova, Valentina

7.  Maljonkina, Irina

8.  Miträikina, Tatjana

9. Nazarenko, Tatjana

10. Pavlenko, Jelena

11. Pospelova, Jelena

12. Sarri, Kristina

13. Speževa, Niina

14. Štšur, Olga

15. Zagorulko, Boriss

16. Zimnitskaja, Viktoria

17. Žugunova, Larissa

18. Yanson, Aleksandra

Puudusid: 1 – lastega, 1 – koduõppel, 1 – puhkus

J.Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli päevakava ja see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

1. Ahtme Kooli õpilastele pikendatud õppeaega kinnitamine;
2. Individuaalse õppekava koostamise algatamine ning rakendamine;
3. 2016.-2017. õppeaasta lõpueksamite õppeainete, vormi ja toimumise aegade kinnitamine;
4. Ahtme Kooli sisehindamise korra uuendamine.

 

Loe edasi: 21.12.2016 õppenõukogu protokoll № 2

19.10.2016 õppenõukogu protokoll № 1

Ahtme Kool

Algus kell 14.10, lõpp 14.25                       

Juhatas J.Ditjatkina

Protokollis A.Leppik      

Võtsid osa: 

Arhipova, Marina Bobyleva, Ljubov Ditjatkina, Jelena
Konovalova, Aljona Lang, Ilona Leppik, Arina
Makarova, Valentina Maljonkina, Irina Miträikina, Tatjana
Nazarenko, Tatjana Pospelova, Jelena

Sarri, Kristina

Štšur, Olga Zagorulko, Boriss Zimnitskaja, Viktoria
Žugunova, Larissa Tassinkevitš, Irina Yanson, Aleksandra
Speževa, Niina    

Puudusid: 2 – lähetus, 1 - lapsehoolduspuhkus

J.Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli päevakava ja see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. Individuaalse õppekava koostamise algatamine ning rakendamine;
 2. Õpilaste liikumine;

Loe edasi: 19.10.2016 õppenõukogu protokoll № 1

9.03.2016 õppenõukogu protokoll № 4

Ahtme Kool

Algus kell 14.00, lõpp 14.20

Juhatas O.Štšur

Protokollis A.Leppik

Võtsid osa:

1. Bassova, Galina 6. Makarova, Valentina 11. Pavlenko, Jelena 16. Zagorulko, Boriss
2. Konovalova, Aljona 7. Maljonkina, Irina 12. Pospelova, Jelena 17. Zimnitskaja, Viktoria
3. Kuzmenkova, Irina 8. Miträikina, Tatjana 13. Sarri, Kristina 18. Žugunova, Larissa
4. Lang, Ilona 9. Nassedkina, Ljubov 14. Speževa, Niina 19. Tassinkevitš, Irina
5. Leppik, Arina 10. Nazarenko, Tatjana 15. Štšur, Olga 20. Yanson, Aleksandra

Puudusid: 4 (1 – lastega, 1 – õppepuhkus, 1 – lähetus, 1 - puhkus)

O.Štšur tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli päevakava ning see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. Individuaalse(te) õppekava(de) rakendamine;
 2. Õpilaste liikumine;
 3. Jooksvad küsimused.

Loe edasi: 9.03.2016 õppenõukogu protokoll № 4

16.12.2015 õppenõukogu protokoll № 3

Ahtme Kool

Algus kell 14.00, lõpp 14.30

Juhatas O.Štšur

Protokollis A.Leppik

Võtsid osa:

1. Bassova, Galina 7. Maljonkina, Irina 13. Sarri, Kristina 19. Žugunova, Larissa
2. Konovalova, Aljona 8. Miträikina, Tatjana 14. Maško, Jelena 20. Tassinkevitš, Irina
3. Kuzmenkova, Irina 9. Nassedkina, Ljubov 15. Speževa, Niina 21. Yanson, Aleksandra
4. Lang, Ilona 10. Nazarenko, Tatjana 16. Štšur, Olga  
5. Leppik, Arina 11. Pavlenko, Jelena 17. Zagorulko, Boriss  
6. Makarova, Valentina 12. Pospelova, Jelena 18. Zimnitskaja, Viktoria  

Puudusid: 3 (1 – lastega, 1 – õppepuhkus, 1 - lähetus)

O.Štšur tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli päevakava ja selle muudatusi ning see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. Ahtme Kooli õpilastele pikendatud õppeaega kinnitamine;
 2. 2014.-2015. õppeaasta lõpueksamite õppeainete, vormi ja toimumise aegade kinnitamine;
 3. Ahtme Kooli kodukorra vastuvõtmine;
 4. Ahtme Kooli õpilaskoduodukorra vastuvõtmine;
 5. Õpilasele individuaalõppekava algatamine;
 6. Klassijuhataja avalduse arutlemine.

Loe edasi: 16.12.2015 õppenõukogu protokoll № 3

1.06.2016 õppenõukogu protokoll № 6

Ahtme Kool

Algus kell 14.00, lõpp 14.30

Juhatas O.Štšur

Protokollis A.Leppik

Võtsid osa:

1. Bassova, Galina 7. Leppik, Arina 13. Pavlenko, Jelena 19. Zimnitskaja, Viktoria
2. Gulova, Irina 8. Makarova, Valentina 14. Pospelova, Jelena 20. Žugunova, Larissa
3. Ditjatkina, Jelena 9. Maljonkina, Irina 15. Sarri, Kristina 21. Tassinkevitš, Irina
4. Konovalova, Aljona 10. Miträikina, Tatjana 16. Speževa, Niina 22. Yanson, Aleksandra
5. Kuzmenkova, Irina 11. Nassedkina, Ljubov 17. Štšur, Olga  
6. Lang, Ilona 12. Nazarenko, Tatjana 18. Zagorulko, Boriss  

Puudusid:  ( 1 – lastega, 1 – lapsehoolduspuhkusel)

O.Štšur tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli päevakava ning selle muudatusi ja see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. Ahtme Kooli 9A klassi õpilaste tunnustamine kiituskirjadega;
 2. Korduseksamite kuupäevade kinnitamine;
 3. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine;
 4. Ahtme Kooli õpilaste põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine;
 5. 2016.-2017. õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine.

Loe edasi: 1.06.2016 õppenõukogu protokoll № 6

14.10.2015 õppenõukogu protokoll № 2

Õppenõukogu protokoll № 2 14.oktoober.2015

Ahtme Kool

Algus kell 14.15, lõpp 15.00

Juhatas J.Ditjatkina

Protokollis A.Leppik

Võtsid osa:

Bassova, Galina Lang, Ilona Nassedkina, Ljubov Speževa, Jelena
Gulova, Irina Leppik, Arina Nazarenko, Tatjana Speževa, Niina
Ditjatkina, Jelena Makarova, Valentina Pavlenko, Jelena Štšur, Olga
Konovalova, Aljona Maljonkina, Irina Pospelova, Jelena Zagorulko, Boriss
Kuzmenkova, Irina Miträikina, Tatjana Sarri, Kristina Zimnitskaja, Viktoria
Žugunova, Larissa Tassinkevitš, Irina Yanson, Aleksandra  

Puudus: 1 – lastega

J.Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli päevakava ja see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. Individuaalse õppekava koostamise algatamine ning rakendamine;
 2. Õpilaste liikumine;
 3. Ahtme Kooli kodukorra vastuvõtmine;
 4. Ahtme Kooli arengukava 2016-2020 koostamiseks töörühma valimine.

Loe edasi: 14.10.2015 õppenõukogu protokoll № 2

27.05.2015 õppenõukogu protokoll № 5

Õppenõukogu protokoll № 5 17.mai.2015

Ahtme Kool

Algus kell 13.30, lõpp 14.10

Juhatas O.Štšur

Protokollis A.Leppik

Võtsid osa:

1. Arhipova, Marina 6. Nassedkina, Ljubov 11. Rodionova, Olga 16. Zagorulko, Boriss
2. Konovalova, Aljona 7. Nazarenko, Tatjana 12. Sarri, Kristina 17. Zimnitskaja, Viktoria
3. Lang, Ilona 8. Olju, Hiris 13. Speževa, Jelena 18. Žugunova, Larissa
4. Leppik, Arina 9. Pavlenko, Jelena 14. Speževa, Niina 19. Tassinkevitš, Irina
5. Makarova, Valentina 10. Pospelova, Jelena 15. Štšur, Olga 20. Yanson, Aleksandra

Puudusid: 4 ( 1 – lastega, 2 – lähetus, 1 – puhkusel)

O.Štšur tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli päevakava ning selle muudatusi ja see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine;
 2. 2. Ahtme Kooli õpilaste põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine;
 3. 3. Ahtme Kooli õppekava(de) uuendamine;
 4. 4. Ahtme Kooli õpilase arengukaardi uuendamine;
 5. 5. 2015.-2016. õppeaasta tegevuskava läbiarutamine.
 6. 6. Õpilaste liikumine.
 7. 1. KUULATI: õppealajuhatajat.

Loe edasi: 27.05.2015 õppenõukogu protokoll № 5

11.03.2015 õppenõukogu protokoll № 3

Õppenõukogu protokoll № 3 11.märts.2015

Ahtme Kool

Algus kell 14.00, lõpp 14.50

Juhatas J.Ditjatkina

Protokollis A.Leppik

Võtsid osa:

1. Ditjatkina, Jelena 6. Leppik, Arina 11. Pavlenko, Jelena 16. Zagorulko, Boriss
2. Gulova, Irina 7. Makarova, Valentina 12. Pospelova, Jelena 17. Zimnitskaja, Viktoria
3. Konovalova, Aljona 8. Nassedkina, Ljubov 13. Sarri, Kristina 18. Tassinkevitš, Irina
4. Kuzmenkova, Irina 9. Nazarenko, Tatjana 14. Speževa, Niina 19. Yanson, Aleksandra
5. Lang, Ilona 10. Olju, Hiris 15. Štšur, Olga  

Puudusid: 5 (3 – lastega, 2 – lähetus)

J.Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli päevakava ning selle muudatusi ja see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. Kooli tegevuste korraldamiseks töörühmade koosseisu läbiarutamine ja kinnitamine;
 2. Lõpueksamite ja eksamikomisjoni töökorra kodustes tingimustes läbiarutamine ja kinnitamine;
 3. Avalduste läbivaatamine;
 4. Õpilaste liikumine.

Loe edasi: 11.03.2015 õppenõukogu protokoll № 3

17.12.2014 õppenõukogu protokoll № 2

ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL № 2                                                 17. detsember 2014

Ahtme Kool

Algus kell 14.00, lõpp 14.45

Juhatas J.Ditjatkina

Protokollis A.Leppik

Võtsid osa:

1. Ditjatkina, Jelena 6. Makarova, Valentina 11. Pospelova, Jelena 16. Zagorulko, Boriss
2. Kuzmenkova, Irina 7. Nassedkina, Ljubov 12. Sarri, Kristina 17. Zimnitskaja, Viktoria
3. Konovalova, Aljona 8. Nazarenko, Tatjana 13. Speževa, Jelena 18. Žugunova, Larissa
4. Lang, Ilona 9. Olju, Hiris 14. Speževa, Niina 19. Tassinkevitš, Irina
5. Leppik, Arina 10. Pavlenko, Jelena 15. Štšur, Olga 20. Yanson, Aleksandra

Puudusid: 5 (3 – lastega, 1 – haigusleht, 1 – õppepuhkus)

J.Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli päevakava ning selle muudatusi ja see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. Ahtme Kooli õpilastele pikendatud õppeaega kinnitamine;
 2. 2014.-2015. õppeaasta lõpueksamite õppeainete, vormi ja toimumise aegade kinnitamine;
 3. Sisehindamise korra uuendamine

Loe edasi: 17.12.2014 õppenõukogu protokoll № 2

16.10.2014 õppenõukogu protokoll № 1

ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL № 1                                                 15. oktoober 2014

Ahtme Kool

Algus kell 14.00, lõpp 14.40

Juhatas J.Ditjatkina

Protokollis A.Leppik

Võtsid osa:

1. Gulova, Irina 6. Makarova. Valentina 11. Pospelova, Jelena 16. Zimnitskaja, Viktoria
2. Ditjatkina, Jelena 7. Nassedkina, Ljubov 12. Speževa, Jelena 17. Žugunova, Larissa
3. Kuzmenkova, Irina 8. Nazarenko, Tatjana 13. Speževa, Niina 18. Tassinkevitš, Irina
4. Lang, Ilona 9. Olju, Hiris 14. Štšur, Olga 19. Yanson, Aleksandra
5. Leppik, Arina 10. Pavlenko, Jelena 15. Zagorulko, Boriss  

Puudusid: 5 (3 – lastega, 1 – haigusleht, 1 – põhjuseta)

J.Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli päevakava ja see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. Individuaalse õppekava koostamise algatamine ning rakendamine;
 2. Õpilaste liikumine.

Loe edasi: 16.10.2014 õppenõukogu protokoll № 1

27.08.2014 õppenõukogu protokoll № 6

ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL № 6                                                             27. AUGUST 2014

Ahtme Kool

Algus kell 10.00, lõpp 11.05

Juhatas J.Ditjatkina

Protokollis A.Leppik

Võtsid osa: 26

Puudusid: K.Sarri - puhkusel

J.Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli päevakava ja see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. 2013.-14.õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks;
 2. 2014.-2015.õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja heaks kiitmine;
 3. Õppenõukogu sekretäri valimine järgmiseks õppeaastaks;
 4. Õpilaste liikumine.

Loe edasi: 27.08.2014 õppenõukogu protokoll № 6

28.05.2014 õppenõukogu protokoll № 5

ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL № 5 28. MAI 2014

Ahtme Kool

Algus kell 14.00, lõpp 14.55

Juhatas J.Ditjatkina

Protokollis A.Leppik

Võtsid osa:  23

Puudusid: I.Maljonkina – lastega, I.Tassinkevitš - haiguslehel

J.Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli päevakava ja see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine;
 2. Ahtme Kooli õpilaste põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine;
 3. Ahtme Kooli õpilaste vastuvõtmise tingimuste ja väljaarvamise korra arutamine ja vastuvõtmine;
 4. 2014.-2015. õppeaasta tegevuskava läbiarutamine.
 5. Jooksvad küsimused

Loe edasi: 28.05.2014 õppenõukogu protokoll № 5

12.03.2014 õppenõukogu protokoll № 3

ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL № 3                                                             12. märts 2014

Ahtme Kool

Algus kell 14.00, lõpp 15.20

Juhatas J.Ditjatkina

Protokollis A.Leppik

Võtsid osa: 24

Puudusid: I.Maljonkina - lastega

J.Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli päevakava ja see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. Ahtme Kooli rahvusvahelistumise strateegia (2015.-2016.aa.) arutamine ja vastuvõtmine;
 2. Ahtme Kooli pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise korra arutamine ja vastuvõtmine
 3. Õpilaste liikumine;
 4. Ahtme Kooli renoveerimise projekt ning „pehmed“  projektid
 5. Jooksvad küsimused

Loe edasi: 12.03.2014 õppenõukogu protokoll № 3

18.12.2013 õppenõukogu protokoll № 2

ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL № 2                                                 18. detsember 2013

Ahtme Kool

Algus kell 14.00, lõpp 14.35

Juhatas J.Ditjatkina

Protokollis A.Leppik

Võtsid osa: 23

Puudusid: J.Speževa – õpingutel, I.Maljonkina - lastega

J.Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli päevakava ja see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. Ahtme Kooli õpilastele pikendatud õppeaega kinnitamine;
 2. 2013.-2014. õppeaasta lõpueksamite õppeainete, vormi ja toimumise aegade kinnitamine;
 3. Õpilaste liikumine;
 4. Jooksvad küsimused.

Loe edasi: 18.12.2013 õppenõukogu protokoll № 2

17.10.2013 õppenõukogu protokoll № 1

ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL № 1                                                 17. oktoober 2013

Ahtme Kool

Algus kell 14.00, lõpp 14.30

Juhatas J.Ditjatkina

Protokollis A.Leppik

Võtsid osa: 21

Puudusid: 4 (Makarova Valentina, Žugunova Larissa – koduõpe, Speževa Jelena – väljasõit lastega, Maljonkina Irina – tunnis)

J.Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli päevakava ja see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. Individuaalse õppekava koostamise algatamine ning rakendamine;
 2. Õpilaste liikumine.

Loe edasi: 17.10.2013 õppenõukogu protokoll № 1

28.08.2013 õppenõukogu protokoll № 6

ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL № 6 28. AUGUST 2013

Ahtme Kool
Algus kell 10.00, lõpp 11.20
Juhatas J.Ditjatkina
Protokollis A.Leppik
Võtsid osa: 24
Puudusid: T.Nazarenko - lapsepuhkusel
J.Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli päevakava ja see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. 2012.-13.õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks;
 2. 2013.-2013.õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja heaks kiitmine;
 3. Õppenõukogu sekretäri valimine järgmiseks õppeaastaks;
 4. Kooli õppekavade arutamine ning vastuvõtmine;
 5. Õpilaste liikumine.

Loe edasi: 28.08.2013 õppenõukogu protokoll № 6

08.05.2013 õppenõukogu protokoll № 4

ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL №4 8. MAI 2013

Ahtme Kool

Algus kell 14.00, lõpp 14.35

Juhatas J.Ditjatkina

Protokollis A.Leppik

Võtsid osa: 22

Puudusid:, J. Galkina, M.Jermolajeva, T. Kuzmina, E.Smirnova – lastega; L.Kit,, G.Starovoitova – õpilaskodu kasvatajad; I. Jürenja, M.Varmo – haiguslehel.

J.Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli päevakava ja see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. Ahtme Kooli õpilaste tunnustamine kiituskirjaga;
 2. L9. klassi õpilaste lõpueksamitele lubamine;
 3. Eksamite komisjonide koosseisu kinnitamine;
 4. Avalduste läbivaatamine.

Loe edasi: 08.05.2013 õppenõukogu protokoll № 4

19.03 2013 õppenõukogu protokoll № 3

Ahtme Kool
Algus kell 11.00, lõpp 12.15
Juhatas J.Ditjatkina
Protokollis A.Leppik
Võtsid osa: 26
Puudusid: M. Arhipova – seminaril, J.Speževa – koolitusel, L.Žugunova – puhkusel,  M.Varmo – põhjuseta.

J.Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli päevakava ja see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. Ahtme kooli palgajuhendi ettevalmistamine;
 2. Individuaalse õppekava õpilastele rakendamine;
 3. Õpilaste liikumine;
 4. Lisaküsimused (Inglismaa kooli külastamine).

Loe edasi: 19.03 2013 õppenõukogu protokoll № 3

17.10.2012 õppenõukogu protokoll № 1

ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL № 1

17. oktoober 2012 

Ahtme Kool
Algus kell 14.00, lõpp 14.35
Juhatas J.Ditjatkina
Protokollis A.Leppik 
Võtsid osa: 21
Puudusid: 10 (I.Jürenja, M.Varmo – haiguslehel, I.Balabanova, I.Boltova, T.Kuzmina, S.Oja, E.Smirnova – lastega, M.Jermolajeva – PPR, L.Kit, G.Starovoitova – öine vahetus )

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA: 

 • Individuaalse õppekava koostamise algatamine ning rakendamine;
 • Ahtme Kooli õpilastele pikendatud õppeaega kinnitamine;
 • üpilaste liikumine.

Loe edasi: 17.10.2012 õppenõukogu protokoll № 1

30.08.2012 õppenõukogu protokoll № 6

Ahtme Kool
Algus kell 10.00, lõpp 11.15
Juhatas J.Ditjatkina
Protokollis A.Leppik
Võtsid osa: 31
Puudusid: G.Starovoitova - haiguslehel

J. Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli päevakava ja see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine järgmiseks õppeaastaks;
 2. 2011.-12. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks;
 3. 2012.-2013. õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja heaks kiitmine;
 4. Kooli õppekavade arutamine ning vastuvõtmine;
 5. Õ pilaste liikumine.

Loe edasi: 30.08.2012 õppenõukogu protokoll № 6

16.02.2012 õppenõukogu protokoll № 4

Ahtme Kool
Algus kell 14.00, lõpp 14.45
Juhatas J.Ditjatkina
Protokollis A.Leppik
Võtsid osa: 20
Puudusid: I. Jürenja, S. Oja, K.Sarri – lastega; L.Kit, T. Kuzmina, G.Starovoitova – õpilaskodu kasvatajad; A.Yanson – haiguslehel; M.Varmo – põhjuseta.

J.Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli päevakava ja see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. Ahtme Kooli õpilaste järgmisse klassi üleviimine;
 2. Ahtme Kooli õpilaste tunnustamine kiituskirjaga;
 3. L9. klassi õpilaste lõpueksamitele lubamine;
 4. Eksamite komisjonide koosseisu kinnitamine;
 5. Avalduste läbivaatamine.

Loe edasi: 16.02.2012 õppenõukogu protokoll № 4

04.06.2012 õppenõukogu protokoll № 5

Ahtme Kool
Algus kell 10.00, lõpp 10.45
Juhatas J.Ditjatkina
Protokollis A.Leppik
Võtsid osa: 24
Puudusid: I.Boltova, I.Jü renja, T.Kuzmina – lastega, M.Varmo - põhjuseta

J.Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli päevakava ja see kinnitati.

AHTME KOOLI NÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. Ahtme Kooli õpilaste põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine;
 2. 2012.-2013. õppeaasta tegevuskava läbiarutamine.
 3. Jooksvad küsimused

Loe edasi: 04.06.2012 õppenõukogu protokoll № 5

15.03.2012 õppenõukogu protokoll № 3

ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL № 3

15. märts 2012

Ahtme Kool
Algus kell 14.00, lõpp 14.40
Juhatas J.Ditjatkina
Protokollis A.Leppik
Võtsid osa: 24
Puudusid: I. Boltova, T.Kuzmina – lastega, M.Baljutskaja, L.Kit, G.Starovoitova – õpilaskodu kasvatajad.

J.Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli päevakava ja see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPE NÕUKOGU PÄEVAKAVA:  

 • Ahtme Kooli kriisiplaani lisade kinnitamine;
 • Õpilastele individuaalõppekavade kinnitamine;
 • Õpilaste liikumine.

Loe edasi: 15.03.2012 õppenõukogu protokoll № 3

31.08.2011 õppenõukogu protokoll № 9

Ahtme Kool
Algus kell 10.00, lõpp 11.30
Juhatas J.Ditjatkina
Protokollis A.Leppik
Võtsid osa: 31
Puudusid: -

J.Ditjatkina tutvustas õppenõukogule Ahtme Kooli päevakava ja see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. 2010.-11.õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks;
 2. Üldtööplaani läbi arutamine ja heaks kiitmine;
 3. Õppenõukogu sekretäri valimine;
 4. Kooli õppekavade arutamine;
 5. Ahtme Kooli õpilaskodu kodukorra uuendamine;
 6. Õpilaste liikumine.

Loe edasi: 31.08.2011 õppenõukogu protokoll № 9

19.10.2011 õppenõukogu protokoll № 1

Ahtme Kool
Algus kell 14.00, lõpp 14.45
Juhatas J.Ditjatkina
Protokollis A.Leppik
Võtsid osa: 21
Puudusid: I.Boltova, I. Jürenja – lastega, O.Beljajeva, T.Kuzmina, L.Kit, G.Starovoitova – õpilaskodu kasvatajad, A.Konovalova – pikapäevarühm, M.Varmo – arsti juures, S.Golovina, A.Kalnin – põhjuseta.

J. Ditjatkina tutvustas õppenõukogu osalejatele Ahtme Kooli päevakava ja see kinnitati.

AHTME KOOLI ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKAVA:

 1. Individuaalse õppekava koostamise algatamine ning rakendamine;
 2. Õpilaste liikumine;
 3. Muud küsimused.

Loe edasi: 19.10.2011 õppenõukogu protokoll № 1

Ahtmekool.ee veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised. Küpsistest loobumine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi.