4.03.2014 Jõhvi Päästekomando

Meie kooli algklasside õpilased külastasid Jõhvi Päästekomandot, kus õpilastele jagati tuleohutusalaseid teadmisi "Tean tulest" projekti raames.

Õppeprogramm tugineb läbivale teemale „Tervis ja ohutus“. Õpilastele räägiti ohutust käitumisest kodus ja kodust väljaspool. Õpilased said ülevaate elus ettetulevatest ohuolukordadest. Päästjad selgitasid õiget käitumist ja tegutsemist tulekahju korral ning õpetasid, kuidas vältida tulekahju tekkimist.

Täname Jõhvi Päästekomandot!

Klikke: 1621