«Noorte sotsialiseerimine multimedia abil» (Erasmus+) 2017

Projekti raames me korraldasime noortevahetust teemal "noorte sotsialiseerimine multimeedia abil". Noortevahetus toimus Kreekas ajavahemikul 27.08. – 02.09.2017. Projekt oli ettevalmistatud Ahtme Kooli õpilaste Ramon Moones ja Maksim Vesselovi eestvedamisel. Vastuvõtvaks partneriks oli Noorteasutus
Solidarity Tracks. Solidarity Tracks’i põhitegevuseks on toetada inimeste isiklikku arengut ja jätkusuutlikku arengut ühiskonnas.
Noortevahetuse osalejateks olid 7 eesti ja 8 kreeka noort. Nende vanus oli 14 - 29 aastat vana.
Noortevahetuse jooksul tutvusime Kreeka kultuuriga, arendasime suhtlemis-, võõrkeele, mitmekultuurilist ja digipädevusi. Selleks omandasime filmitud materjalide montaaž oskust, toimus raadio- ja televisioonistuudiote külastus, läbisime effektiivse suhtlemise treeningu, valmistasime videoklipi stsenaariumi, mängisime ja õppisime koos. Noortevahetuse tulemusena oli sotsiaalse videoklipi filmimine suhtlemise teemal.
Noortevahetuse ajal kasutsime mitteformaalse õppe meetodeid ja tagasime pidevat reflektsiooni tulemusliku õppimise saavutamiseks. Noored korraldasid üldtegevusi (teambuilding, ice-breaking, energizers, jne.). Spetsialiseeritud meistriklasside korraldamiseks kaasatasime kreeka eksperte (intervjuu tegemine, montaaž, videoklipi filmimine). Noortevahetuse liidrid toetasid noori projekti läbiviimisel.
Nagu planeerisime, peale projekti lõppu meie ja kreeka noored on palju iseseisvamad, saavad paremini elus hakkama saada, rohkem armastavad kodumaad (see tavaliselt toimub, kui nad esitavad oma maad teiste kultuuride esindajatele), teadvustavad ennast ja kaasinimesi ning nende erinevusi, oma ja teiste rahvaste kultuurilisi erinevusi; eesmärgistavad, kavandavad ja hindavad oma igapäevast tegevust; oskavad tuttavates situatsioonides valida, nõu küsida, otsustada ja vastutust kanda; nad on valmis koostööks; omavad ettekujutust maailmast kui tervikust. Kõik need pädevused on loetletud riiklikus lihtsustatud õppekavas ja noortevahetus annab võimaluse omandada neid lühima perioodi jooksul palju tulemuslikumalt.

erasmus logo

Ahtmekool.ee veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised. Küpsistest loobumine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi.