Seoses koroonaviiruse levikuga (EV Valitsuse otsusest lähtuvalt) on õppetöö Ahtme Kooli ruumides peatatud.
Õppetegevus on korraldatud distantsõppena.
Õppematerjalid antakse õpilastele paberkandjal või elektrooniliste sidevahendite kaudu õpetaja poolt määratud korras.
Vajalikku infot saab Stuudiumi õppeinfosüsteemist ja/või klassijuhatajalt.

Link täiendavatele distantsõppe materjalidele

Из-за распространения коронавируса (на основании решения правительства ЭР) преподавание в помещениях школы временно приостановлено.
Учебная деятельность организована дистанционно.
Учебные материалы предоставляются ученикам на бумаге или в электронном виде по указанию учителя.
Необходимая информация может быть получена в системе Studium и/или у классного руководителя.

Ссылка на  дополнительные материалы дистанционного обучения

Klikke: 389